Grønn Høyrente

 • Hva er forskjellen mellom en vanlig bankkonto og Grønn Høyrente

  Publikumsinnskudd utgjør en vesentlig del av midlene banken disponerer for å låne ut til ulike formål. I Fana Sparebank er det mest til personkunders boliglån, men også i form av kreditter og finansiering til det lokale næringslivet. Med Grønne innskudd garanterer vi at pengene brukes til kvalifiserte, bærekraftige formål, og at de ikke inngår i den generelle finansieringen av utlånsvirksomheten.

 • Hvorfor har Fana Sparebank utviklet Grønn Høyrente?

  Fana Sparebank har et samfunnsansvar som inkluderer hensynet til miljø og klima. Vi har nedfelt i vår forretningsidé at vi skal tilstrebe å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte.
  Konsernet ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015, og vi har forpliktet oss til å vurdere måter å integrere miljø- og klimarelaterte hensyn i vår tradisjonelle bankvirksomhet. Grønn Høyrente er det første produktet vi har utviklet, og vi er de første som gjør dette i banksammenheng

 • Hvordan vet jeg at pengene mine blir brukt til bærekraftige formål?

  Vi har inngått en avtale med DNV GL (tidligere Det norske Veritas) som har utført en uavhengig vurdering av Grønne innskudd og vårt rammeverk for å sikre at pengene brukes til bærekraftig virksomhet. Grønne innskudd er inspirert av internasjonalt anerkjente retningslinjer for bærekraftig finansiering; Green Bond Principles. Vi garanterer at vi leverer et gjennomført, grønt innskuddsprodukt.

 • Banken tilbyr lavere rente på Grønn Høyrente enn på tilsvarende, ordinær konto. Tjener banken mer på dette

  Bakgrunnen for Grønn Høyrente er at vi har laget en ordning som garanterer deg at innskuddene brukes til bærekraftige formål. Dessuten er det fra bankens side viktig å yte noe til en bærekraftig utvikling. Som innskyter får du marginalt lavere rente. Differansen mellom Grønn Høyrente og vanlig Høyrentekonto beholder ikke banken selv. Vi setter av differansen til et eget fond. For hver krone som settes av fra kundens bidrag gjennom Grønne innskudd gir banken et tilsvarende beløp. Dermed betaler vi faktisk mer for Grønne innskudd enn for de ordinære, sammenlignbare innskuddene. Kundenes og bankens bidrag vil hvert år bli gitt til et formål som oppfyller intensjonene med Grønn Høyrente.

 • Hvilken miljøeffekt får Grønn Høyrente?

  Hvert år skal Fana Sparebank avlegge en rapport som inneholder en redegjørelse for hvilke områder som er valgt ut. I den grad det er mulig, skal vi også kvantifisere miljøeffekten. I november 2016 består porteføljen av Grønne obligasjoner/Green Bonds som finansierer vindmølleparker, fornyelser av damanlegg for produksjon av vannkraft og næringseiendommer som produserer mer energi enn de forbruker.

 • Er det risiko forbundet med Grønn Høyrente?

  Grønne Innskudd er helt likt vanlige bankinnskudd når det gjelder risiko. Pengene har samme beskyttelse av bankenes innskuddsgarantiordning, og innskyter løper ingen risiko når det gjelder de formålene banken har pekt ut som kvalifiserte formål.

SMS-/ Telefonbank

 • Hvordan oppretter jeg SMS- og Telefonbank?

  Har du Telebank/Mobilbank bruker du samme kode som på disse tjenestene. Dersom du ikke har denne koden må du ta kontakt med vårt kundesenter, enten via telefon eller chat.

 • Hvor mye koster SMS bank?

  Det koster kr 3 per svar du mottar. I tillegg påløper vanlig SMS kostnader fra din mobiloperatør.

 • Hvor mye koster Telefonbank?

  Se egen oversikt over priser under vår prisliste. I tillegg påløper vanlig telekostnad fra din operatør.

 • Hvordan endrer jeg koden?

  Endre kode gjøres via SMS. Send ENDRE (kontonummer) (gammel kode) (ny kode) til 26100. Husk at det skal være atskilt med mellomrom.