Uførhet

Uførhet

Kan du klare deg med betydelig lavere inntekt enn du har i dag? Hvis ikke, råder vi deg til å forsikre inntekten din ved en uføreforsikring.

 Risiko Uføre Pluss

Det kan være vanskelig å se for seg en fremtid som arbeidsufør. Følgene av å bli arbeidsufør kan være omfattende og ressurskrevende, både for deg og dine nærmeste. Risiko Uføre Pluss kan gi deg muligheten til å opprettholde en tilfredsstillende levestandard selv om det utenkelige skulle skje.

Hvorfor bør jeg ha uføreforsikring?

 • Folketrygden dekker omtrent halvparten av lønnen din dersom du skulle bli ufør, derfor er det viktig å forsikre inntekten din
 • Uførepensjon er vår beste uføreforsikring, og sikrer deg en månedlig utbetaling når du har vært syk i mer enn ett år
 • Uføre Pluss er en uføreforsikring som gir deg en engangsutbetaling dersom du blir ufør. I tillegg vil du få forskuttert deler av summen etter at du har vært arbeidsufør i et år

Eksempel Forsikringssum kr. 1 000 000,- Du er 100 % sammenhengende sykemeldt i ett år. 1 % av kr. 1 000 000,- er kr. 10 000,- Det utbetales kr. 10 000,- per måned. Samme forsikringssum ved 50 % arbeidsuførhet gir 50 % av kr. 10 000,-, altså en utbetaling på kr. 5 000,- per måned.

Engangsutbetaling: Hele forsikringssummen, med fratrekk av forskuttering, utbetales hvis du har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i 2 år, og arbeidsuførheten bedømmes til å være minst 50 % varig.

Utbetalingen er skattefri. Nærmere detaljer om dekningene finner du i forsikringsvilkårene som følger med tilbudet. Her finner du mer informasjon om forsikringen.

 

Bedre råd på veien

Unge og studenter har spesielt stort behov for en uføreforsikring. Denne gruppen er som oftest ikke etablert økonomisk, og har gjerne forholdsvis lav inntekt. I tillegg har de sjelden forsikringer gjennom arbeidsgiver. De kan derfor bli hardt rammet økonomisk ved eventuell uførhet.

De beste ordninger gjennom arbeidsgiver tilsvarer 70 prosent av lønn. Det betyr at om du tjener 400.000 kroner per år, vil du få en samlet utbetaling på 280.000 kroner per år gjennom arbeidsgiver og Folketrygden. De fleste har lagt opp sin livsstandard etter sin inntekt, og en reduksjon i inntekt kan bety en reduksjon også i livsstandard. Det er også viktig å huske at forsikringer gjennom arbeidsgiver er det arbeidsgiver som rår over, og man har da mindre kontroll i forhold til om arbeidsgiver ønsker å si opp deler av avtalen.

Trenger du mer informasjon og gode råd, er du velkommen til å kontakte oss. Frende kan også tilby uførepensjon som gir månedlige utbetalinger frem til fylte 67 år. Snakk med din personlige rådgiver i banken for å få tilbud på det uføreproduktet som passer best for deg.

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen. Oversikten gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensinger og unntak i forsikringen, henviser vi til vilkårene.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. 

Ta kontakt for tilbud om personforsikring

Jeg ønsker primært å kontaktes via:

Takk for din henvendelse!

Vi tar kontakt med deg så snart som mulig. 

Det oppstod en feil ved sending av skjema!

Prøv igjen eller ta kontakt med oss via chat eller epost: [email protected]

Forsikring

 • Jeg har endret på forsikringen, og nå er det månedlige trekket høyere. Hvorfor?

  Når du gjør endring på forsikringsavtalen din, vil betalingen også endre seg. Dersom trekket påfølgende måned er for høyt eller for lavt, vil dette bli avregnet mot neste trekk.

 • Hva betaler jeg i forsikringpremien.

  Kontakt vårt kundesenter 03411 – valg 3.

 • Hvis jeg bytter forsikringsselskap kan jeg være sikker på at jeg får utbetalt det jeg har til gode i mitt tidligere selskap?

  Rådgiveren i banken som du har avtalt flytting av forsikringene dine med, vil sende oppsigelse til ditt nåværende forsikringsselskap, da vil ditt evt. tilgodebeløp bli tilbakeført deg.

 • Hvordan går jeg fram for å bytte forsikringsselskap?

  Ta kontakt med din rådgiver, eller ring vårt kundesenter på tlf 03411, valg 3. Du kan også sende inn forespørsel via vår hjemmeside.

 • Hvordan kan jeg betale for forsikringene?

  Forsikringene kan betales ved AvtaleGiro eller giro. Du kan velge mellom å betale 1, 4 eller 12 ganger per år. Forutsetning for å kunne betale 12 ganger per år, er at du velger AvtaleGiro og at årlig betalingsbeløp er større enn 1500 kroner.

 • Hvordan melder jeg skade?

  Du kan ringe direkte til Frende på telefon 03600 (+47 55 15 36 00 fra utlandet) – og taste 1 for skade. Du kan også melde skaden via www.frende.no.