Elektronisk helse

Elektronisk helse

Har du tenkt på hva som kan skje med økonomien dersom noe skulle skje med deg selv eller noen av dine nærmeste?

Elektronisk helseerklæring

For at du skal kunne tegne forsikring må vi få vite noe om deg og din helse. Korrekt og utfylt helseerklæring er viktig for at du skal få det forsikringstilbudet som er riktig for deg. 

Ferdig utfylte helseskjemaet blir tatt til behandling kun når du også har akseptert et forsikringstilbud. Du vil motta melding fra Frende når din søknad om forsikring er ferdig vurdert, eller om ytterlig informasjon er nødvendig for å fullføre din helhetsvurdering. 

Før utfylling av helseerklæring

Helseerklæring kan fylles ut og signeres på nett. 
Det eneste du trenger er din kodebrikke og at du er registrert med BankID.
I tillegg må du ha klart navn og postadresse til fastlegen din som du finner på her.

Gå til elektronisk helseerklæring - Frende

Forsikring

 • Jeg har endret på forsikringen, og nå er det månedlige trekket høyere. Hvorfor?

  Når du gjør endring på forsikringsavtalen din, vil betalingen også endre seg. Dersom trekket påfølgende måned er for høyt eller for lavt, vil dette bli avregnet mot neste trekk.

 • Hva betaler jeg i forsikringpremien.

  Kontakt vårt kundesenter 03411 – valg 3.

 • Hvis jeg bytter forsikringsselskap kan jeg være sikker på at jeg får utbetalt det jeg har til gode i mitt tidligere selskap?

  Rådgiveren i banken som du har avtalt flytting av forsikringene dine med, vil sende oppsigelse til ditt nåværende forsikringsselskap, da vil ditt evt. tilgodebeløp bli tilbakeført deg.

 • Hvordan går jeg fram for å bytte forsikringsselskap?

  Ta kontakt med din rådgiver, eller ring vårt kundesenter på tlf 03411, valg 3. Du kan også sende inn forespørsel via vår hjemmeside.

 • Hvordan kan jeg betale for forsikringene?

  Forsikringene kan betales ved AvtaleGiro eller giro. Du kan velge mellom å betale 1, 4 eller 12 ganger per år. Forutsetning for å kunne betale 12 ganger per år, er at du velger AvtaleGiro og at årlig betalingsbeløp er større enn 1500 kroner.

 • Hvordan melder jeg skade?

  Du kan ringe direkte til Frende på telefon 03600 (+47 55 15 36 00 fra utlandet) – og taste 1 for skade. Du kan også melde skaden via www.frende.no.