Barn- og ungdom

Barn- og ungdom

Hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller skadet, er det godt å vite at du har en økonomisk sikkerhet til å tilrettelegge for barnet og dets fremtid.

Barne- og ungdomsforsikringen vår dekker både ulykke og sykdom. Den gir deg og familien trygghet helt frem til barnet er voksent og etablert.

Fakta om forsikringen:

Forsikringen kan kjøpes fra den dagen barnet fyller 3 måneder og frem til fylte 18 år. Forsikringen gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 26 år.

Etter opphør vil dekningen død og uførepensjon automatisk bli overført til nye forsikringsdekninger, uten at det må avgis nye helseopplysninger.

Forsikringen inkluderer uførepensjon med månedlige utbetalinger.

Verdt å vite om barneforsikring:

 • Dekker behandlingsutgifter ved ulykker eller skader
 • Gir økonomiske ytelser om barnet blir rammet av en alvorlig ulykke eller sykdom
 • Dekker erstatning ved varig medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke
 • Kan gi både umiddelbar økonomisk hjelp og en månedlig uførepensjon dersom barnet blir arbeidsufør
 • Uførepensjon med månedlige utbetalinger fra barnet fyller 18 år
 • Dekker bidrag til ombygging av bolig
 • Utbetaling ved dødsfall
 • Dagpenger ved sykehusopphold

Ta gjerne kontakt med rådgiver for mer informasjon.

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen. Oversikten gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensinger og unntak i forsikringen, henviser vi til vilkårene.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring.

Ta kontakt for tilbud om personforsikring

Jeg ønsker primært å kontaktes via:

Takk for din henvendelse!

Vi tar kontakt med deg så snart som mulig. 

Det oppstod en feil ved sending av skjema!

Prøv igjen eller ta kontakt med oss via chat eller epost: [email protected]

Barne-og ungdomsforsikring

 • Hvorfor skal jeg kjøpe barne- og ungdomsforsikring?

  Barna våre er det kjæreste vi har. Hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller skadet, er det godt å vite at du har en økonomisk sikkerhet til å tilrettelegge for barnet og dets fremtid. Frende sin barne- og ungdomsforsikring gir deg og familien trygghet helt frem til barnet er voksent og etablert.

 • Hva dekker barne- og ungdomsforsikring?

  Medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, uførepensjon, engangsutbetaling for utvalgte sykdommer, sykehusopphold, ombygging av bolig, behandlingsutgifter og dødsfall.
  Barneforsikringen avsluttes ved utgangen av det året barnet fyller 26 år. Følgende dekninger videreføres: Uførepensjon og dødsfall.
  Se vilkår for mer informasjon på www.frende.no om dekninger og summer.

 • Hvordan kjøper jeg barne- og ungdomsforsikring?

  Kontakt oss på telefon 03411, valg 3. Eller benytt kontakt skjema på vår hjemmside, og vi kontakter deg snarest.

 • Hvor lenge gjelder en barne- og ungdomsforsikring?

  Dekningene gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 26 år, med unntak for dagpenger ved sykehusopphold som opphører i det forsikrede fyller 18 år.

Forsikring

 • Jeg har endret på forsikringen, og nå er det månedlige trekket høyere. Hvorfor?

  Når du gjør endring på forsikringsavtalen din, vil betalingen også endre seg. Dersom trekket påfølgende måned er for høyt eller for lavt, vil dette bli avregnet mot neste trekk.

 • Hva betaler jeg i forsikringpremien.

  Kontakt vårt kundesenter 03411 – valg 3.

 • Hvis jeg bytter forsikringsselskap kan jeg være sikker på at jeg får utbetalt det jeg har til gode i mitt tidligere selskap?

  Rådgiveren i banken som du har avtalt flytting av forsikringene dine med, vil sende oppsigelse til ditt nåværende forsikringsselskap, da vil ditt evt. tilgodebeløp bli tilbakeført deg.

 • Hvordan går jeg fram for å bytte forsikringsselskap?

  Ta kontakt med din rådgiver, eller ring vårt kundesenter på tlf 03411, valg 3. Du kan også sende inn forespørsel via vår hjemmeside.

 • Hvordan kan jeg betale for forsikringene?

  Forsikringene kan betales ved AvtaleGiro eller giro. Du kan velge mellom å betale 1, 4 eller 12 ganger per år. Forutsetning for å kunne betale 12 ganger per år, er at du velger AvtaleGiro og at årlig betalingsbeløp er større enn 1500 kroner.

 • Hvordan melder jeg skade?

  Du kan ringe direkte til Frende på telefon 03600 (+47 55 15 36 00 fra utlandet) – og taste 1 for skade. Du kan også melde skaden via www.frende.no.