Barn og Ungdom

Barn og Ungdom

Barne- og Ungdomsspar er en sparekonto for barn i alderen fra 0-18 år. Hente fra første krone og har ingen uttaksbegrensninger.

Barne- og ungdomsspar er beregnet for trygg, langsiktig sparing av barns midler.

På Barne- og ungdomsspar konto i Fana Sparebank setter du inn barnas sparepenger. Her anbefaler vi å starte sparingen mens barna er små. Sparer du litt hver måned, blir selv små beløp store over tid. Barnetrygden, eller deler av denne, kan også overføres direkte til Barne- og ungdomsspar kontoen. Vi har ingen maks sparebeløp på denne kontoen, så her kan du spare når det passer deg, i tillegg til at pengene er tilgjengelig dersom du trenger det.

Barne- og ungdomsspar konto gir deg som kunde mange fordeler:

  • Sparekonto med høy rente fra første krone
  • Ingen uttaksbegrensninger
  • Ingen oppsigelsestid
  • Du kan følge med på kontoen i nettbanken din
  • Du kan spare når det passer deg
  • Du har ved behov penger tilgjengelig i bakhånd

Barne- og Ungdomskonto

Kontoen er en brukskonto for deg mellom 10 og 18 år. Barne- og Ungdomskonto gir deg gratis bruk av Visa-Electron kort og mobilbank i Norge.

Etter avtale med dine foresatte, kan pengene disponeres med Visa-Electron kort og mobilbank som er tilknyttet din konto. Pengene blir da lett tilgjengelig, uansett hvor i verden du befinner deg. Har du lyst på ditt eget favorittbilde på Visa-Electron kortet, har vi selvvalgt kortdesign. 

Barne- og Ungdomskonto gir deg som kunde mange fordeler:

   • Gebyrfri
   • Brukskonto som du disponerer fritt
   • Mobilbank
   • Visa-Electron kort, som kan benyttes i butikker og minibanker i Norge og Utlandet
   • Selvvalgt design på Visa-Electron kortet

Huskeliste ved åpning av konto og andre avtaler:

   • Fødeselsattest
   • Pass
   • Dersom bare en av foreldrene kan være med, ta med signert fullmakt og Pass

Ved åpning av konto, kort og mobilbank trenger vi begge foreldrenes signaturer. Last ned fullmaksskjemaet her 

Les mer

Her minner vi om at grensen for midler som skal forvaltes av det offentlige (Fylkesmannen ihht den nye vergemålsloven fra 01.07.2013) er 2G (pt. Ca. 170.000,- / reguleres hvert år i tråd med økning i grunnbeløpet i folketrygden). Det er mulig for Giver å bestemme at Fylkesmannen ikke skal ha en rolle i forvaltning av finansielle eiendeler som overføres til personer under vergemål. Det stilles strenge formkrav til slike gaver som skal forvaltes på særskilt måte. Gavebrev må skrives ut når gaven gis (ved kontoåpning) og midlene skal stå på en egen ny konto. En av våre dyktige rådgivere hjelper dere med gavebrev. Når barna fyller 18 år disponeres alle kontoer av kontoinnehaver alene og kontoåpners eller verges disposisjonsrett bortfaller.

Barne- og Ungdomsspar
Rente fra første krone0,95%
Betingelser gjelder fra 0 år og frem til fylte 18 år
Barne- og Ungdomskonto
Rente fra første krone0,10%
Betalingstjenester innland0,-
Mobilbank0,-
Varekjøp Norge/utland0,-
Uttak i minibank0,-
Uttak i bank og minibank i utlandet0,-
Årspris Visa-Electron 10-18 år100,-
Selvvalgt design100,-
Kurspåslag2%