Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd

Med fastrenteinnskudd får du god rente på pengene dine.

Med Fastrenteinnskudd har du mulighet til å få en god rente på pengene dine. Det forutsetter at du binder innskuddet for en bestemt periode til en fast rentesats. Du får avtalt rente på innskuddet, uansett hva som ellers skjer i rentemarkedet.

Våre Fastrente tilbud kan endres på kort varsel. Bindingstid og rentesats kan variere for hvert tilbud. Sjekk bankens prisliste for dagens Fastrente tilbud.  

Innskuddsbetingelser

  • Innskuddet har fast, avtalt rente frem til utløpsdato
  • Kontoen er sperret for innskudd frem til utløpsdato
  • Minimumsbeløp for å inngå avtale om Fastrenteinnskudd er kr. 50.000,-
  • Maksimumsbeløp for Fastrenteinnskudd er kr. 8.000.000,-
  • Opptjente renter godskrives konto ved forfall
  • Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden

Etter utløpsdato vil kontoen få betingelser tilsvarende de til enhver tid gjeldene betingelser på vår Høyrentekonto, så fremt ikke banken og kunden har avtalt annen disponering av midlene. Vilkårene for høyrentekonto fremgår av bankens prisliste.

Før utløpsdato vil banken normalt sende tilbud om et nytt fastrenteinnskudd, så fremt banken tilbyr dette. Ved aksept av tilbudet vil innskuddet være bundet for en ny periode på de tilbudte vilkår.  

Fastrenteinnskudd
Fastrente med binding til 03.04.20181,70%
Minimumsinnskudd 50.000,- Maksimumsinnskudd 8.000.000,-
*Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden. Tilbudet kan bli endret på kort varsel