Depositumskonto

Depositumskonto

Depositumskonto er en ekstra sikkerhet for leieboer og leietaker.

En depositumskonto er en sperret konto der leieboer setter inn penger for å dekke eventuelle skader eller manglende husleie, oftest 1-3 måneders husleie. Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap, og begge må være til stedet i banken når kontoen opprettes.

Depositumskonto gir deg som kunde mange fordeler:

  • Trygg plassering av innbetalt depositum
  • Sikrer at depositum i leieforhold disponeres som forutsatt etter leiekontrakt
  • Renten tilfaller leietaker og inngår ikke som en del av depositumsbeløpet
  • Renten godskrives ved årsskiftet

Her finner du avtalevilkår for depositumskonto.

Økonomisk sikkerhet i leieforholdet

Ved inngåelse av leieforhold er det vanlig at utleier krever sikkerhet i form av et depositum. Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for skyldig husleie, skader på leieobjektet, utgifter i forbindelse med utkastelse og eventuelle andre krav etter leieavtalen som f.eks manglende betaling av strøm. Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven. Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap. Renten tillegges konto ved årets slutt. Renten tilfaller leietaker og inngår ikke som en del av depositumskontoen.

Depositumskonto
Etablering av depositumskonto500,-
Fra første krone0,10%

Depositumskonto

  • Hvordan går jeg fram for å få åpnet en depositumskonto

    Ved åpning av depositumskonto må både utleier og leietaker være med i banken. Husleie må også inn på konto i Fana Sparebank for å få denne type konto. Vi anbefaler at dere booker tid med filialen dere ønsker å besøke.

  • Hvem betaler for etablering av konto?

    Det er utleier som er ansvarlig for å betale for opprettelse av kontoen.