Innboforsikring

Innboforsikring

Velg vår innboforsikring og du får en forsikring som dekker personlige eiendeler- klær, møbler og annet inventar.

I tillegg kan du velge en veldig god uhellsdekning.

Sjekk pris og bestill innboforsikring

Vi forsikrer:

 • Innbo i bolig
 • Innbo i fritidshus

Forsikringen dekker dine eiendeler (innbo og løsøre) i bolig/fritidsbolig med inntil den forsikringssummen som du velger.

Standarddekning gir erstatning for:

 • Brann og nedsoting
 • lynnedslag og annet elektrisk fenomen
 • Tyveri og hærverk, ran og overfall
 • Vannskade ved brudd på rørledning
 • Bruddskade på glass i vinduer og dører
 • Naturskade

Følgende tilleggsdekning kan velges:

Uhell som skjer:

 • Hjemme med inntil forsikringssummen for innbo
 • I forbindelse med med boligbytte når man flytter selv med inntil kr. 100.000,-
 • På reise i hele verden med inntil kr. 20.000,-

For følgende ting/gjenstander kan du velge å utvide sum/erstatningssum utover det som er inkludert i standarddekningen:

 • Sykkel
 • Yrkesløsøre
 • Rekonstruksjon av arkiver/datafiler

Fordeler

 • Innboforsikring kan inkludere uhellsdekning
 • Ingen egenandel ved tyveri hvis tyverialarm tilknyttet vaktsentral var i bruk på skadetidspunktet
 • Ingen egenandel på skade som alene rammer overspenningsvern, brannalarm eller innbruddsalarm

Du får lavere pris på innboforsikringen din dersom du øker egenandelen ved skade. I tillegg kan du samle dine skadeforsikringer i Frende og få umiddelbart:

 • 10 % rabatt ved minst 3 tellende forsikringsprodukter
 • 17 % rabatt ved minst 5 tellende forsikringsprodukter

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen. Oversikten gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensinger og unntak i forsikringen, henviser vi til vilkårene.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Innboforsikring

 • Hva dekker innboforsikringen?

  Standard innboforsikring gir erstatning for:
  Tyveri og hærverk, ran og overfall, utstrømming fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr. Brann og nedsoting, lynnedslag og annet elektrisk fenomen. Bruddskade på glass i vinduer og dører. Naturskade.

  Du kan utvide dekningen til å gjelde:
  Uhell på eiendeler og innbo i hjemmet, på reise eller ved flytting. Utvidet dekning på sykkel, tapt programvare og yrkeløsøre (eiendeler som tilhører arbeidsgiver).

  For mer informasjon om dekninger, se fullstendige vilkår på www.frende.no.

 • Hvor mye bør jeg forsikre innboet mitt for?

  Du kan få en anbefalt forsikringssum på ditt innbo ved å bruke Innbokalkulatoren til Finans Norge. Den anbefalte summen er basert på antall rom, beboere og standard. Trenger du å øke forsikringssummen, kan du enkelt gjøre dette ved å kontakte oss på telefon 03411.

 • Hvilke gjenstander kan jeg forsikre med en verdigjenstandsforsikring?

  Klær (bunad, pels og lignende), TV/foto/videoutstyr, kunst og antikviteter, elektronisk utstyr/PC-utstyr, musikkutstyr, sportsutstyr, hobby og fritidsutstyr, smykker, sølvtøy og ur m.m. og høreapparat/briller.

Forsikring

 • Jeg har endret på forsikringen, og nå er det månedlige trekket høyere. Hvorfor?

  Når du gjør endring på forsikringsavtalen din, vil betalingen også endre seg. Dersom trekket påfølgende måned er for høyt eller for lavt, vil dette bli avregnet mot neste trekk.

 • Hva betaler jeg i forsikringpremien.

  Kontakt vårt kundesenter 03411 – valg 3.

 • Hvis jeg bytter forsikringsselskap kan jeg være sikker på at jeg får utbetalt det jeg har til gode i mitt tidligere selskap?

  Rådgiveren i banken som du har avtalt flytting av forsikringene dine med, vil sende oppsigelse til ditt nåværende forsikringsselskap, da vil ditt evt. tilgodebeløp bli tilbakeført deg.

 • Hvordan går jeg fram for å bytte forsikringsselskap?

  Ta kontakt med din rådgiver, eller ring vårt kundesenter på tlf 03411, valg 3. Du kan også sende inn forespørsel via vår hjemmeside.

 • Hvordan kan jeg betale for forsikringene?

  Forsikringene kan betales ved AvtaleGiro eller giro. Du kan velge mellom å betale 1, 4 eller 12 ganger per år. Forutsetning for å kunne betale 12 ganger per år, er at du velger AvtaleGiro og at årlig betalingsbeløp er større enn 1500 kroner.

 • Hvordan melder jeg skade?

  Du kan ringe direkte til Frende på telefon 03600 (+47 55 15 36 00 fra utlandet) – og taste 1 for skade. Du kan også melde skaden via www.frende.no.