Husforsikring

Husforsikring

Velg vår husforsikring og du får en god forsikring som inkluderer fullverdigaranti og mye mer. 

Du kan også velge å bygge på med utvidet dekning.

Disse bygningene forsikres med vår husforsikring:

 • Enebolig
 • Kjedet enebolig
 • Vertikalt delt tomannsbolig
 • Enebolig i rekke
 • Andre tilhørende bygninger

Sjekk pris og bestill boligforsikring

Hytteforsikring:

 • Fritidsbolig til eget bruk
 • Fritidsbolig til sporadisk utleie
 • Fritidsbolig i rekke
 • Andre tilhørende bygninger

Sjekk pris og bestill forsikring

Det er to hovedalternativ av dekninger:

Bolig/hytte Standard

Dekker plutselig og uforutsett skade på bolig som følge av:

 • Brann
 • Lynnedslag
 • Eksplosjon
 • Innbrudd og hærverk
 • Vannskade ved rørbrudd, naturskade, med mer.

Bolig/hytte Utvidet

Utvidet boligforsikring dekker utover standard:

 • Bolig utvidet dekker blant annet skade som følge av vanninntrenging gjennom utett tak og vegg, se vilkår.

Følgende tilleggsdekninger kan også velges:

 • Bygg under oppføring
 • Sopp og råte
 • Utleie (kun for bolig (ikke utvidet dekning))
 • Kunstnerisk utsmykking (kun for bolig)

Fordeler

 • Boligforsikring tilbys med standard eller utvidet dekning
 • Totalrabatt for kunder som samler alle skadeforsikringer i Frende Forsikring
 • Du kan kjøpe boligforsikringen hos din rådgiver i banken
 • Forsikringen kan betales månedlig ved Avtalegiro

Husk også innboforsikring. Samle dine skadeforsikringer i Frende og få umiddelbart:

 • 10 % rabatt ved minst 3 tellende forsikringsprodukter
 • 17 % rabatt ved minst 5 tellende forsikringsprodukter

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen. Oversikten gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensinger og unntak i forsikringen, henviser vi til vilkårene.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Forsikring

 • Jeg har endret på forsikringen, og nå er det månedlige trekket høyere. Hvorfor?

  Når du gjør endring på forsikringsavtalen din, vil betalingen også endre seg. Dersom trekket påfølgende måned er for høyt eller for lavt, vil dette bli avregnet mot neste trekk.

 • Hva betaler jeg i forsikringpremien.

  Kontakt vårt kundesenter 03411 – valg 3.

 • Hvis jeg bytter forsikringsselskap kan jeg være sikker på at jeg får utbetalt det jeg har til gode i mitt tidligere selskap?

  Rådgiveren i banken som du har avtalt flytting av forsikringene dine med, vil sende oppsigelse til ditt nåværende forsikringsselskap, da vil ditt evt. tilgodebeløp bli tilbakeført deg.

 • Hvordan går jeg fram for å bytte forsikringsselskap?

  Ta kontakt med din rådgiver, eller ring vårt kundesenter på tlf 03411, valg 3. Du kan også sende inn forespørsel via vår hjemmeside.

 • Hvordan kan jeg betale for forsikringene?

  Forsikringene kan betales ved AvtaleGiro eller giro. Du kan velge mellom å betale 1, 4 eller 12 ganger per år. Forutsetning for å kunne betale 12 ganger per år, er at du velger AvtaleGiro og at årlig betalingsbeløp er større enn 1500 kroner.

 • Hvordan melder jeg skade?

  Du kan ringe direkte til Frende på telefon 03600 (+47 55 15 36 00 fra utlandet) – og taste 1 for skade. Du kan også melde skaden via www.frende.no.