Grønn Høyrente

Grønn Høyrente

Sparekonto for deg som ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid og et bedre miljø

Når du sparer i Grønn Høyrente garanterer vi at innskuddsmidlene brukes til kvalifiserte, grønne formål. Det vil si at dine sparepenger sikres en grønn profil og at banken går god for at midlene anvendes til formål som har en positiv miljømessig effekt. Rammeverket er kvalitetssikret og støttet av en uavhengig vurdering fra DNV GL

Fordeler med Grønn Høyrente:

 • Du bidrar til en bærekraftig utvikling og et bedre miljø
 • Garanti for at innskuddene dine er grønne
 • Du støtter lokale miljøprosjekter med Grønn Bonus
 • Renten regnes fra første krone
 • Du bestemmer selv sparebeløp og sparetid
 • 12 gebyrfrie uttak i året

Sparekontoen skal i tillegg danne grunnlag for avsetting av midler for en årlig utdeling av Grønn Bonus til et innskytervalgt formål. Hvilke miljøprosjekter som skal motta gaven gjøres etter årets slutt, og du som kunde får være med og velge hvilke prosjekter som skal støttes.

Mer om Grønn Høyrente

Innskuddsvilkår

 • Pris og betingelser for øvrig følger Høyrentekonto. 12 uttak pr år og med identiske trappetrinn. Innskuddsrente er marginalt lavere. Differansen mellom ordinær Høyrente og Grønn Høyrente er pt ÷0,05% pr. trappetrinn, og inngår i sin helhet som avsetting til Grønn Bonus.
 • Fana Sparebank avsetter et like stort beløp som innskyterne til Grønn Bonus. Det skal deles ut årlig til innskytervalgt formål. Du gir fra deg en liten rentemargin og banken gjør det samme. Se tabell under for spesifisering av rentesatser.

Anvendelse av innskuddsmidlene

Fana Sparebank legger til grunn at midler som kommer inn under programmet for Grønne innskudd til enhver tid skal plasseres i kvalifiserte, grønne formål. Det skjer i form av godkjente Grønne obligasjoner som listeføres på Oslo Børs eller Nordic ABM. Obligasjonene som utstedes som grønne brukes til å finansiere en rekke ulike aktiviteter som for eksempel fornybar kraft/energikilder, energieffektive bygg, bærekraftig avfallshåndtering, ren transport og tilpasninger til klimaendringer for å nevne noen.

Årsrapport

Det vil bli utarbeidet en egen årsrapport for Grønne innskudd. Den gjøres tilgjengelig i elektronisk form, og distribueres til interessenter og kunder med Grønne innskudd. Den legges ut på bankens nettsider under menyvalget Samfunnsansvar og Miljø. Kontoutskrifter, varsel om renteendringer og produktets til enhver tid gjeldende rentesatser finnes på bankens hjemmesider og i nettbanken din..

Innskuddsgaranti

Grønn Høyrente har samme status som ordinære bankinnskudd, herunder sikkerhet, innskuddsgarantiordningen og generelle vilkår for øvrig. Du som kunde løper ingen risiko i forhold til de kvalifiserte formålene banken har pekt ut.

Grønn HøyrenteKunderenteSamlet bidrag til Grønn Bonus
0-249.9990,05%0,10%
250.000-499.9990,60%0,10%
>500.0000,65%0,10%

Grønn Høyrente

 • Hva er forskjellen mellom en vanlig bankkonto og Grønn Høyrente

  Publikumsinnskudd utgjør en vesentlig del av midlene banken disponerer for å låne ut til ulike formål. I Fana Sparebank er det mest til personkunders boliglån, men også i form av kreditter og finansiering til det lokale næringslivet. Med Grønne innskudd garanterer vi at pengene brukes til kvalifiserte, bærekraftige formål, og at de ikke inngår i den generelle finansieringen av utlånsvirksomheten.

 • Hvorfor har Fana Sparebank utviklet Grønn Høyrente?

  Fana Sparebank har et samfunnsansvar som inkluderer hensynet til miljø og klima. Vi har nedfelt i vår forretningsidé at vi skal tilstrebe å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte.
  Konsernet ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015, og vi har forpliktet oss til å vurdere måter å integrere miljø- og klimarelaterte hensyn i vår tradisjonelle bankvirksomhet. Grønn Høyrente er det første produktet vi har utviklet, og vi er de første som gjør dette i banksammenheng

 • Hvordan vet jeg at pengene mine blir brukt til bærekraftige formål?

  Vi har inngått en avtale med DNV GL (tidligere Det norske Veritas) som har utført en uavhengig vurdering av Grønne innskudd og vårt rammeverk for å sikre at pengene brukes til bærekraftig virksomhet. Grønne innskudd er inspirert av internasjonalt anerkjente retningslinjer for bærekraftig finansiering; Green Bond Principles. Vi garanterer at vi leverer et gjennomført, grønt innskuddsprodukt.

 • Banken tilbyr lavere rente på Grønn Høyrente enn på tilsvarende, ordinær konto. Tjener banken mer på dette

  Bakgrunnen for Grønn Høyrente er at vi har laget en ordning som garanterer deg at innskuddene brukes til bærekraftige formål. Dessuten er det fra bankens side viktig å yte noe til en bærekraftig utvikling. Som innskyter får du marginalt lavere rente. Differansen mellom Grønn Høyrente og vanlig Høyrentekonto beholder ikke banken selv. Vi setter av differansen til et eget fond. For hver krone som settes av fra kundens bidrag gjennom Grønne innskudd gir banken et tilsvarende beløp. Dermed betaler vi faktisk mer for Grønne innskudd enn for de ordinære, sammenlignbare innskuddene. Kundenes og bankens bidrag vil hvert år bli gitt til et formål som oppfyller intensjonene med Grønn Høyrente.

 • Hvilken miljøeffekt får Grønn Høyrente?

  Hvert år skal Fana Sparebank avlegge en rapport som inneholder en redegjørelse for hvilke områder som er valgt ut. I den grad det er mulig, skal vi også kvantifisere miljøeffekten. I november 2016 består porteføljen av Grønne obligasjoner/Green Bonds som finansierer vindmølleparker, fornyelser av damanlegg for produksjon av vannkraft og næringseiendommer som produserer mer energi enn de forbruker.

 • Er det risiko forbundet med Grønn Høyrente?

  Grønne Innskudd er helt likt vanlige bankinnskudd når det gjelder risiko. Pengene har samme beskyttelse av bankenes innskuddsgarantiordning, og innskyter løper ingen risiko når det gjelder de formålene banken har pekt ut som kvalifiserte formål.