Barne- og Ungdomsspar

Barne- og Ungdomsspar

Barne- og ungdomsspar er en sparekonto for barn i alderen fra 0-18 år. Kontoen gir høy rente fra første krone og har ingen uttaksbegrensninger

Barne- og ungdomsspar er beregnet for trygg, langsiktig sparing av barns midler.

På Barne- og ungdomsspar konto i Fana Sparebank setter du inn barnas sparepenger. Her anbefaler vi å starte sparingen mens barna er små. Du kan spare både med engangsinnskudd og/eller du kan opprette en fast spareavtale fra din Vardekonto/ Brukskonto hver måned. Sparer du litt hver måned, blir selv små beløp store over tid. Barnetrygden, eller deler av denne, kan også overføres direkte til Barne- og ungdomsspar kontoen. Vi har ingen maks sparebeløp på denne kontoen, så her kan du spare når det passer deg, i tillegg til at pengene er tilgjengelig dersom du trenger det.

Kom i gang med sparingen, og gi barnet ditt en god økonomisk start.

Barne- og ungdomsspar konto gir deg som kunde mange fordeler:

 • Sparekonto med høy rente fra første krone
 • Ingen uttaksbegrensninger
 • Ingen oppsigelsestid
 • Du kan følge med på kontoen i nettbanken din
 • Du kan spare når det passer deg
 • Du har ved behov penger tilgjengelig i bakhånd

 

Les mer

Her minner vi om at grensen for midler som skal forvaltes av det offentlige (Fylkesmannen ihht den nye vergemålsloven fra 01.07.2013) er 2G (pt. Ca. 170.000,- / reguleres hvert år i tråd med økning i grunnbeløpet i folketrygden). Det er mulig for Giver å bestemme at Fylkesmannen ikke skal ha en rolle i forvaltning av finansielle eiendeler som overføres til personer under vergemål. Det stilles strenge formkrav til slike gaver som skal forvaltes på særskilt måte. Gavebrev må skrives ut når gaven gis (ved kontoåpning) og midlene skal stå på en egen ny konto. En av våre dyktige rådgivere hjelper dere med gavebrev. Når barna fyller 18 år disponeres alle kontoer av kontoinnehaver alene og kontoåpners eller verges disposisjonsrett bortfaller.

Barne- og Ungdomsspar
Rente fra første krone0,95%
Betingelser gjelder fra 0 år og frem til fylte 18 år

Barnespar

 • Hva må vi ha med for opprettelse av konto til barnet vårt?

  Begge foreldre møter i banken og tar med: fødselsattest og barnets pass (hvis mulig). Dersom en av foreldrene ikke kan møte må fullmakt fylles ut.

 • Kan barnet selv ta ut penger fra Barnespar kontoen?

  I utgangspunktet er det bare foreldre som disponerer kontoen med mindre annet er avtalt.