Fondssparing?

Fondssparing?

Langsiktig sparing er et godt alternativ når du ønsker avkastning på pengene dine.

Fondssparing er et godt alternativ for deg som skal spare langsiktig. Du kan kjøpe og selge selv gjennom Nettbanken. Da må du velge fondshandel under fanen VPS Investortjenester i toppmenyen. Forutsetter at du har fått etablert en verdipapirkonto i Fana Sparebank først. Ønsker du mer informasjon om fond før du starter sparingen, fyller du ut skjema under og en av våre rådgivere tar kontakt med deg.

Som kunde må du være kjent med at:

  • Handel med finansielle instrumenter skjer for egen risiko
  • Du må selv sette deg nøye inn i fondets investeringsinformasjon «Nøkkelinformasjon for investor» som du kan få utlevert i banken og annen relevant informasjon om det aktuelle fondet og dets egenskaper og risiko
  • Du må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil
  • Du har selv ansvaret for å overvåke verdiendringer i dine fondsplasseringer og foreta de endringer som er nødvendig for å tilpasse disse til din investeringsstrategi og risikoprofil

«Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av din tidshorisont, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap».

Kontakt meg om fondssparing

Jeg ønsker følgende

Takk for din henvendelse! Vi tar kontakt i løpet av kort tid. 

Det oppstod en feil ved sending av skjema!

Prøv igjen eller ta kontakt med oss via chat eller epost: [email protected]