ODIN

ODIN

ODIN Forvaltning er en av Norges ledende fondsforvaltere, og invisterer i selskaper som over tid viser evne til å kombinere vekst og balanse.

Fondene vi tilbyr via ODIN er:

ODIN Aksjefond

 • ODIN Norden
 • ODIN Norge
 • ODIN Sverige
 • ODIN Finnland
 • ODIN Offshore
 • ODIN Maritim
 • ODIN Europa
 • ODIN Europa SMB
 • ODIN Global
 • ODIN Global SMB
 • ODIN Emerging Markets
 • ODIN Eiendom I
 • ODIN Robur Øst Europa

ODIN Obligasjonsfond

 • ODIN Kort obligasjon
 • ODIN Obligasjon

ODIN Pengemarkedsfond

 • ODIN Pengemarked

ODIN Kombinasjonsfond

 • ODIN Flex


Ta kontakt med våre rådgivere for veiledning og informasjon om fondene.

Fond

 • Hva er fordelen med å spare i fond hver måned?

  Hensikten med å spare i fond er at du over tid kan forvente en høyere avkastning enn ved banksparing. Når Fonds-kjøp fordeles over tid, trenger man ikke å ta stilling til om markedet er over- eller undervurdert. Med jevn sparing vil den gjennomsnittlige kostprisen reflektere både opp- og nedturene i aksjemarkedet.

 • Må jeg spare i fond hver måned, eller kan jeg avslutte sparingen når jeg vil?

  Du må ikke spare i fond hver måned, og kan avslutte sparingen når du vil. Vi kan legge inn faste måneder hvor du ikke sparer i fond, eller du kan bestemme fra måned til måned om spareavtalen skal gå som avtalt. Du trenger ikke innløse dine fondsandeler selv om du stopper sparingen. Vi anbefaler som hovedregel å være trofast mot spareavtalen din. Det er vanskelig å spå om fremtidig kursutvikling, og man kan gå glipp av gevinster ved å kjøpe og selge på feil tidspunkt.

 • Kan jeg ta ut pengene, eller er det binding på sparingen?

  Pengene er ikke låst. Andeler i rente- og aksjefond er likvide. Du kan innløse fondsandeler og få pengene på konto innen tre til åtte dager.

 • Hvilke oppfølging krever spareavtale i fond fra meg som kunde?

  Det kreves ingen særskilt oppfølging fra din side. Når spareavtalene først er etablert kan avtalene gå sin gang hver måned, uten at du trenger å gjøre noe. Vi anbefaler likevel at du følger med, og at du tar en årlig gjennomgang av din fondsportefølje med en rådgiver. Til syvende og sist er det du selv som må ta ansvaret for overvåking. Noen ønsker å følge aktivt med, andre vil bruke minst mulig tid på å administrere fondssparingen sin. Dette blir opp til deg som kunde å bestemme.

 • Kan man kjøpe og selge fond selv?

  Ja det kan du. Ved førstegangskjøp må du først åpne en VPS konto og etablere kundeavtale om fondshandel. Deretter kan du logge på nettbanken din, velg VPS investortjenester og legge opp de spareavtalene du ønsker.
  Daglig oppdatert beholdningsoversikt finner du i Nettbanken.

 • Kan jeg tape pengene? Er det høy risiko?

  Investering i fond er forbundet med finansiell risiko, det vil si at verdien av fondsandelene svinger. Avkastningen kan bli negativ i perioder. Alle fond er merket med grad av risiko. Gjennom fondssparing får du spredd pengene dine på mange forskjellige selskaper, noen som betyr god risikospredning sammenlignet med investering i enkeltaksjer. Risiko kan også reduseres ved at du sparer både i bank og fond. Man kan forvente at fondssparing over tid vil gi meravkastning i forhold til banksparing.

 • Hvilken avkastning vil jeg få?

  Vi kan ikke si noe om hvilke fremtidig avkastning du vil få. Vi har kun oversikt over historisk avkastning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av din tidshorisont, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

 • Hvilke kostnader er forbundet med denne formen for sparing?

  Det vil påløpe en årlig forvaltningsprovisjon ved investering i rente- og aksjefond. Kostnadene varierer noe fra fond til fond og oppgis alltid i fondenes nøkkelinformasjon. Omkostningene som påløper er de samme om du som kunde kjøper andelene direkte hos forvalteren eller via Fana Sparebank. Informasjon om dagsverdi og avkastningen som oppgis er netto, det vil si fratrukket de provisjonene forvaltningsselskapet belaster.

 • Tjener Fana Sparebank på at jeg sparer i fond?

  Fana Sparebank mottar en andel av de oppgitte provisjonssatsene fra forvalterne. Fana Sparebank har inngått distribusjonsavtaler med flere fondsleverandører med sikte på å kunne tilby våre kunder et bredest mulig utvalg. Fana Sparebank gir ingen forvaltere forrang basert på provisjonsstrukturen.

 • Hvilke fond kan jeg kjøpe via Fana Sparebank?

  Våre samarbeidspartnere kan tilby et godt og bredt produktspekter. Du kan velge i fondsmenyen til:
  DNB Asset Management, Eika Fond, Holberg Fondene, Odin Forvaltning og Skagen Fondene.
  Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp til å finne et eller flere fond som passer din spareform og risikoprofil!