Aksjehandel

Aksjehandel

Fana Sparebank tilbyr verdipapirhandel gjennom vårt eget verdipapirforetak, Norne Securities.

Våre tjenester er tilpasset både den som ønsker selvbetjente netthandelsløsninger og investor som ønsker å ha kontakt med megler.

Vår nettbaserte handelsløsning er tilgjengelig for deg med samme pålogging som i Nettbanken. Før du tar i bruk tjenesten må du registrere deg som kunde via en enkel veiviser. Velg fliken Aksjehandel når du har logget deg på Nettbanken, og du er i gang.

Tilknyttet Agent

Fana Sparebank er tilknyttet agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter, samt utførelse av ordre på vegne av kunde.

Norne Securities er et verdipapirforetak underlagt konsesjon av Finanstilsynet til å tilby følgende investeringstjenester:

  • mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i vphl §2-2,
  • utførelse av ordre på vegne av kunde
  • omsetning av finansielle instrumenter for egen regning
  • investeringsrådgivning som definert i vphl § 2-4 første ledd
  • plassering av offentlige tilbud som nevnt i vphl kapittel 7, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter
Verdipapirer
OMSETNING AV VERDIPAPIRER
Ordinær aksjehandel, kurtasje 0,50% minimum500,-
Aksjehandel via Internett, kurtasje 0,05% minimum95,-
KONTOHOLD, INFORMASJON OG ENDRINGER
Etablering av konto0,-
Endring av faste opplysninger0,-
Kontoutskrift0,-
Årsoppgave, beholdning pr.31.12.0,-
Historiske årsoppgaver300,-
Etablering og bruk av Fonds- og Investortjenester VPS0,-
Frigivelse ved salg gjennom Fana Sparebanks samarbeidende meglere/verdipapirforetak0,-
Frigivelse ved salg gjennom annen megler/verdipapirforetak, pr. transaksjon100,-
Overførsel/tilbakeførsel til/fra annen VPS-konto, pr.verdipapir100,-
Innløsning av obligasjonsbeholdning (put)100,-
Etablering, endring og sletting av rettigheter (pant, mv.) pr.transaksjon/registrering250,-
Etablering av handelsfullmakt til Fana Sparebank sine samarbeidende meglere/verdipapirforetak0,-
Etablering av handelsfullmakt til andre meglere/verdipapirforetak250,-
Faktureringsgebyr ved manglende belastningskonto50,-
ÅRSGEBYR - BEHOLDNINGER (UTDRAG)
Mellom kr.1 - 100.000,-0,-
Mellom kr.100.000,- og 1 mill.200,-
Over kr.1 mill (pr.påbegynt mill.)200,-
Degressiv skalering med høyere beholdning (utover 10-100 MNOK)Nei
FONDS- OG INVESTORTJENESTER PÅ INTERNETT
Etableringsavgift0,-
Investormeldinger fra VPS via e-post0,-