Bestill fond

Bestill fond

Langsiktig sparing er et godt alternativ når du ønsker avkastning på pengene dine.

Vet du hvilke fond du ønsker, kan du fylle ut informasjonen under og vi oppretter avtalene for deg som du må godkjenne i Nettbanken før den blir aktivert. Du kan velge fond fra våre samarbeidspartnere: Holberg Fondene, Odin Forvaltning, SKAGEN Fondene, Eika Fond og DNB Asset Management.

Som kunde må du være kjent med at:

  • Handel med finansielle instrumenter skjer for egen risiko
  • Du må selv sette deg nøye inn i fondets investeringsinformasjon «Nøkkelinformasjon for investor» som du kan få utlevert i banken og annen relevant informasjon om det aktuelle fondet og dets egenskaper og risiko
  • Du må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil
  • Du har selv ansvaret for å overvåke verdiendringer i dine fondsplasseringer og foreta de endringer som er nødvendig for å tilpasse disse til din investeringsstrategi og risikoprofil

«Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av din tidshorisont, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap».

Kunde bekrefter/samtykker ved innsending av denne avtale:

  • At Fana Sparebank har bistått med mottak og formidling av ordre.
  • At Fana Sparebank ikke har ytt investeringsrådgivning iht. Verdipapirhandellovens bestemmelser, men at du som kunde selv har foretatt valg av fondsplassering.

Bestill fondssparing

Takk for din henvendelse! Vi tar kontakt i løpet av kort tid. 

Det oppstod en feil ved sending av skjema!

Prøv igjen eller ta kontakt med oss via chat eller epost: [email protected]