Visjon og verdier

Visjon og verdier

Vår visjon er å være - nær - der du er

Visjonen uttrykker de selve kjernen i sparebankkulturen gjennom begrepet nær. Fana Sparebank leverer i dag godt på personlige relasjoner og nærhet til kunden og det er derfor en visjon som med stor sannsynlighet vil oppfattes som troverdig både hos ansatte og hos kunder.

Bankens posisjon som lokalbank underbygger også nærhet i form av lokalt samfunnsansvar, distribusjonsnett og nærhet til kundene.

Begrepet «der du er» tillegger visjonen den ambisjonen som er nødvendig for at en visjon skal fungere. Det fremmer et krav om å være til stede der kunden er - på kundens premisser (kanal, timing og teknologi). Dette er med på å utfordre det bestående. Samtidig henspeiler dette også til begrepet om å skape personlige relasjoner i nye kanaler.

Vi har valgt tre grunnverdier som skal hjelpe oss med å understøtte visjonen vår: Ekte, Smidig og Nytenkende

Ekte

Dette er en verdi som bevarer og styrker kjernen i vårt omdømme og ivaretar selve sparebankkulturen. Ekte sier noe om å vise interesse for kunder og hverandre. Vår relasjon til kundene skal være nær og personlig, der kundene er. Som bank skal vi være en trygg og solid aktør, ekte vare. Dette reflekteres gjennom lange og stolte tradisjoner.

Smidig

Vi skal være tilgjengelig på kundens premisser. Dette underbygger selve kjernen i visjonen Nær - der du er. Gjennom god kundeopplevelse skal vi gi kundene en følelse av at vi tilbyr mer enn forventet. Det skal være enkelt å være kunde hos oss og gjennom effektiv kundebehandling fremstår vi som løsningsorientert. Vi snur oss fort rundt. Verdien fleksibel er godt representert her. Fleksibilitet er avgjørende for god kundeopplevelse. Fleksibel er derfor et mye brukt ord og flere banker har denne som en av sine verdier. Vi ønsker å være annerledes og har derfor valgt ordet smidig som for øvrig også ble foreslått av et av våre avdelingskontor.

Nytenkende

Vi skal være nytenkende i alt vi gjør. Dette er helt avgjørende for endringene som skjer i bransjen nå er omfattende og endringene skjer i et enda raskere tempo en tidligere. Ved å være nytenkende blir vi interessant og attraktiv både for eksisterende og nye kunder. Verdien nytenkende henger her tett sammen med det å tørre å utfordre og tenke annerledes. Dette gjelder både innen teknologi, forretningsutvikling, arbeidsprosesser, kundeopplevelse og kommunikasjon. Å være fremtidsrettet er en nødvendighet med dagens raske utvikling. For å kunne være et attraktivt valg for kundene må vi ha teknologisk troverdighet både gjennom løsning og kompetanse.