Sponsor

Sponsor

Fana Sparebank definerer sponsing på følgende måte

Økonomiske bidrag fra Fana Sparebank til støtte av sosialt og samfunnsmessige verdifulle prosjekter. Bidragene har til hensikt å synliggjøre og profilere banken og merket Fana Sparebank overfor gitte målgrupper.

Fana Sparebanks mål med sponsing

  • Fana Sparebanks hovedmål med sponsing er at vi gjennom samarbeidsavtaler med lokale aktører både styrker vår egen bedrift og våre samarbeidspartnere. Dette skaper gjensidig motivasjon og inspirasjon.
  • Sponsormidlene skal komme flest mulig barn og ungdom til gode og støtte opp om aktiviteter i lokalsamfunnet. Dette er en prioritering som er i tråd med Fana Sparebanks kjerneverdier og målgruppe.
  • Sponsorarbeidet skal til enhver tid sikre at Fana Sparebank får god eksponering i ønsket målgruppe. Det vil på sikt føre til økt kundetilstrømning og der igjen lojale kunder.
  • Fana Sparebank velger samarbeidspartnere som har egenskaper og verdier som på best mulig måte bygger opp under og forsterker vårt ønskede image eller omdømme?
  • Fana Sparebank ønsker gjennom sponsing å formidle selskapets verdier til kunder, samfunnet og ansatte.

Vi er bla. stolt sponsor for:

Bergen og Hordaland Turlag

Fana IL Fotball

Fjell Turlag

Ulriken Opp

Åsane Håndball