Næring og kultur

Næring og kultur

Vi ønsker å støtte formål innen kultur- og næringslivet.

Ved hjelp av gavefondet, ønsker vi å være med å stimulere lokale formål som tar sikte på utvikling av kultur- og næringslivet, tiltak og aktiviteter som er grunnleggende for etablering, og videreutvikling av næringsvirksomhet. Støtte kan ytes næringsforeninger, nærings- og bransjesamarbeid for å fremme regionen, eksempelvis etableringen av FinTech-klyngen i Bergen. Utdelingen vil skje i hovedsak én gang i året, og søkeprosessen vil være i 1. kvartal i perioden 1. januar til 15. februar.

Søknadsskjema Næring og kultur

Takk for din søknad. 

Det oppstod dessverre en feil ved sending av søknad! Vennligst prøv igjen.
Med vennlig hilsen
Fana Sparenbank