Miljøsertifisering

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering

Fana Sparebank ble Miljøfyrtårn i 2015. Hovedkontoret, våre avdelinger og datterselskapet Fana Sparebank Eiendom er sertifisert. Som Miljøfyrtårn har banken forpliktet seg til å gjennomføre energi- og miljøfremmende tiltak. Det er utformet mål og handlingsplaner for utvikling av en mer bærekraftig virksomhet. I første omgang vil miljøsertifiseringen påvirke bankens organisasjon og interne rutiner. Banken har imidlertid også ambisjoner om å introdusere miljørelaterte tjenester i den tradisjonelle bankvirksomheten.

Som et ledd i sertifiseringen er Fana Sparebank kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS

logo_mft.jpg

Egen miljøgruppe

Det er etablert en Miljøgruppe for å ivareta miljøsatsingen i konsernet. Gruppen er sammensatt av deltagere som representerer ulike deler av virksomheten, herunder Personal, IKT, Drift og Administrasjon. Videre er hovedverneombud og hovedtillitsvalgt med i gruppen. Det er et viktig mål å skape engasjement og deltagelse blant konsernets ansatte. Mot slutten av 2015 ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse for å kartlegge ansattes bruk av transportmidler mellom hjem og arbeid, samt tjenestereiser. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt til å vurdere tiltak som eksempelvis kan stimulere til mer bruk av kollektive transportmidler eller økt brukt av sykkel.

Det vises også til Samfunnsansvarsrapport for 2015.

Les mer om ordningen og våre kontakter:

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Grønt Punkt Norge AS