Gavermidler

Gavermidler

Gjennom vår gavestrategi ønsker vi å gi tilbake til samfunnet, og har utdeling av gavemidler gjennom hele året, til ulike formål. Under kan du lese mer om de ulike kategoriene, og når du kan søke midler. 

Barn og ungdom

Gjennom vårt gavefond ønsker vi å bidra til å gi barn og ungdom en god oppvekst. Ved hjelp av gaveutdelingen får vi mulighet til å bidra til en positiv utvikling gjennom sunne aktiviteter og spennende prosjekter. Våre gavemidler til barn og ungdom deles ut til en rekke kategorier, eksempelvis kultur, musikk, idrett og oppvekst. Gaveutdelingene søkes gitt en geografisk fordeling som reflekterer vårt markedsområde. Denne utdelingen vil skje én gang i året, og søkeprosessen vil være fra 1. oktober til 15. november.

Velfortjent

Vi ser hele tiden etter mennesker som har gjort noe spesielt, og som fortjener en overraskelse. Dette kan være enkeltpersoner som har gjort noe bra for andre eller som har et unikt talent, og som fortjener en velfortjent påskjønnelse. Nominasjon vil kunne skje hele året, og planlagt utdeling vil forekomme årlig i 2. kvartal. Selve gaveoverrekkelsen gjennomføres på en overaskende og kreativ måte for å skape oppmerksomhet i lokalmiljøet og i sosiale medier. Nominasjonsperioden for velfortjent vil finnested i bankens digitale flater i perioden 1. april – 15.mai.

Grønn

Fana Sparebank ønsker å bruke gavemidler på individer, grupper og/eller organisasjoner som bidrar til et bedre og mer bærekraftig samfunn. Vi ønsker å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og belønne folk i samfunnet som bidrar til dette viktige arbeidet. Denne utdelingen vil skje én gang i året, og søkeprosessen vil være i løpet av 3. kvartal i perioden 15. juli til 31. august.

Næring og kultur

Ved hjelp av gavefondet, ønsker vi å være med å stimulere lokale formål som tar sikte på utvikling av kultur- og næringslivet, tiltak og aktiviteter som er grunnleggende for etablering, og videreutvikling av næringsvirksomhet. Støtte kan ytes næringsforeninger, nærings- og bransjesamarbeid for å fremme regionen, eksempelvis etableringen av FinTech-klyngen i Bergen. Utdelingen vil skje i hovedsak én gang i året, og søkeprosessen vil være i 1. kvartal i perioden 1. januar til 15. februar.