Barn og ungdom

Barn og ungdom

Gjennom vårt gavefond ønsker vi å bidra til å gi barn og ungdom en god oppvekst.

Ved hjelp av gaveutdelingen får vi mulighet til å bidra til en positiv utvikling gjennom sunne aktiviteter og spennende prosjekter. Våre gavemidler til barn og ungdom deles ut til en rekke kategorier, eksempelvis kultur, musikk, idrett og oppvekst. Gaveutdelingene søkes gitt en geografisk fordeling som reflekterer vårt markedsområde. Denne utdelingen vil skje én gang i året, og søkeprosessen vil være fra 1. oktober til 15. november 

Søknadsskjema Barn og Ungdom

Takk for din søknad. 

Det oppstod dessverre en feil ved sending av søknad! Vennligst prøv igjen.
Med vennlig hilsen
Fana Sparenbank