Årsrapporter

Årsrapport 2013

Året 2016 i sammendrag

Med et årsresultat på 262 millioner kroner leverte Fana Sparebank det beste årsresultatet i bankens historie. Det er et resultat av god vekst og positiv utvikling i kjernevirksomheten. Tallene for 2016 er også påvirket av engangsposter, hovedsakelig fra gevinster ved salg av aksjer og endringer i bankens pensjonsordning. Med en utlånsvekst på 7,4 prosent på årsbasis, styrker Fana Sparebank sin lokale markedsposisjon. Egenkapitalavkastningen ble 11 prosent. Ren kjernekapital utgjorde 14,8% ved utgangen av året. Konsernet er godt kapitalisert, og oppfyller alle regula¬toriske kapitalkrav.  

Les hele årsrapporten for 2016 (link)