Ansvarlig lån

Ansvarlig kapital

Ansvarlig lån

ISIN NO0010787427 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for utsteder.

ISIN NO0010684269 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 med innløsningsrett for utsteder.

Fondsobligasjoner

ISIN N00010712946 FRN Fana Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder