Viktig informasjon om renteendringen

Har du spørsmål om renteendringen?

Vi har for tiden stor pågang på spørsmål om rentenedsettelsen som ble annonsert like før nyttår. Det er nå sendt ut rentebrev til alle våre kunder. Mottar du elektronisk informasjon fra oss finner du brevet i nettbanken, dersom ikke er brevet sendt til deg per post. 

Renten det opplyses om i brevet er den aktuelle renten for ditt lån basert på de kriterier lånet er gitt på (betjeningsevne, lånetype, sikkerhet). 

Ny fullstendig prisliste finner du her