Vi setter ned renten

Vi setter ned renten

 Vi kutter renten på boliglån

Vår laveste boliglånsrente etter endringen blir 1,99 %. Dette gjelder for BOLIGdebut - et boliglån for førstegangsetablerere. 

Ordinære boliglån innenfor 60% av kjøpesum/verdigrunnlag får en rente på 2,30 %, uavhengig av beløpsstørrelse. 

Når er de nye endringene gjeldende? 

Renteendringen trer i kraft fra 04. april for nye lån, og 01. juni for eksisterende lån og innskudd. Se fullstendig prisliste.

Du vil få oversikt over nye renter på dine lån og innskudd i nettbanken i løpet av 02. april. 

Endringer i innskudd

Som følge av den generelle rentejusteringen endrer vi også prisene på bankinnskudd.