Sparebank-Norge sammen med DNB om Vipps

Sparebank-Norge sammen med DNB om Vipps

I dag har det blitt kjent at over 100 banker går sammen og satser på Vipps som en felles mobil lommebok for hele det norske folk.

Sammen skal de sørge for at Vipps leverer de enkleste og mest nyskapende betalingstjenestene til norske privatpersoner og bedrifter.

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men legges nå inn i et frittstående selskap der DNB blir største eier. Inn på eiersiden kommer 15 selvstendige sparebanker, som også er deleiere i Frende Forsikring, Sparebank 1-alliansen, Eika-alliansen og Sparebanken Møre. Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter, slik at samarbeidet inntil videre ikke vil få noen praktiske konsekvenser for bankkundene.

Under følger kommentarer fra de lokale sparebankene i deres region, som skal bli en del av det nye VIPPS-selskapet. Det er også vedlagt bilder.

- Vi i Fana Sparebank er svært glade for denne avtalen. Den styrker vår posisjon som lokal og enkel sparebank i en verden hvor den digitale utviklingen går særdeles fort. Vi får en eierandel i et selskap som er helt i fremste linje internasjonalt innen mobilbetaling, og derfra kan vi hente inspirasjon, kunnskap og gode produkter til kundene våre. Samtidig kan vi frigjøre enda mer av vår tid til å dyrke det lokale engasjementet, bygge tettere bånd til kundene og til å gi god, lokal og dedikert service, sier Lisbet Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank.

- Dette er en historisk dag for Sparebanken Vest og norsk banknæring. Sparebankene i Norge har gått i front for samarbeid og teknologiutvikling til det beste for kundene i mange generasjoner, og bidratt til at norsk banksektor ligger langt fremme i internasjonal sammenheng. Vi viser nok en gang at vi evner å snu oss raskt, og Sparebanken Vest blir deleier i Vipps fordi vi tror Vipps har potensial til å være helt i front og levere verdens beste digitale lommebok, sier konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.

- Vipps, med sine 2,1 millioner brukere, har blitt veldig populær hos det norske folk som mobil betalingsløsning. Vi ønsker å være med å samarbeide om å lage en komplett mobil lommebok for våre kunder. Mobilbetaling forenkler betaling uten kontanter eller bankterminal, og gjennom dette nye samarbeidet vil Vipps bli enda bedre, sier Trond Teigene, administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Fakta:

Fakta om Vipps – Norges mest populære betalingsapp:

  • Vipps har over 2,1 millioner brukere som gjennomfører 200.000 transaksjoner daglig.
  • Over 30.000 bedrifter og lag har hittil tatt i bruk tjenesten.
  • I løpet av 2016 har Vipps også lansert nettbutikkhandel, Vipps for bedrifter og Vipps Faktura.

Fakta om Vipps-aktørene:

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer kontakt: Lisbet K. Nærø, Administrerende direktør, Fana Sparebank, 952 65 960