Kjøpe bolig for første gang?

Kjøpe bolig for første gang?

For mange er det en drøm å eie sin egen bolig, men hva bør en tenke på som førstegangsetablerer der ute?

Eie eller leie?

Dersom du ikke skal være i byen en stund kan det være like greit å leie. Selv om bolig historisk sett har vært en god investering må man alltid være forberedt på at prisutviklingen på bolig kan få en periode med negativ utvikling. Det anbefales derfor at en har minst et to års perspektiv hvis man skal kjøpe bolig.

Selveier eller borettslag?

Husk også på at det er en del omkostninger ved kjøp av bolig. På en selveiende bolig betaler man 2,5% av kjøpesummen i dokumentavgift, i tillegg til tinglysningsgebyr og eventuelt et eierskiftegebyr i sameier. Borettslag har mindre kjøpsomkostninger (ingen dokumentavgift) og kan derfor være et greit valg for en førstegangsetablerer. I et borettslag vil en også ha mer forutsigbarhet på de månedlige kostnadene. Gjennom felleskostnader en betaler til borettslaget betjener en fellesgjelden som hører til leiligheten og dekker også for eksempel kommunale avgifter, forsikring på bygningsmassen og ikke minst avsetning til vedlikehold. Borettslaget vil dekke alt nødvendig ytre vedlikehold. Trenger en for eksempel å skifte tak, skifte vindu/dører eller oppgradere det elektriske anlegget vil dette være noe borettslaget dekker. Dermed har en mer forutsigbarhet mht hvilke kostnader man har hver måned. Med en selveierleilighet vil man måtte dekke alt vedlikehold selv når behovet oppstår, dermed har en ikke samme forutsigbarhet med kostnaden.

Forkjøpsrett

De fleste borettslag har regler om forkjøpsrett til sine medlemmer. Det betyr at en som medlem får tilbud om å tre inn i det høyeste budet når en borettslagsleilighet er solgt. Dersom det er flere som vil benytte sin forkjøpsrett er det den som har høyest ansiennitet som får leiligheten. Det kan derfor være et godt råd å melde seg inn i Vestbo og Bob i god tid før du skal på boligjakt. Dersom mor eller far har slikt medlemskap er det mulig å arve medlemskapet og dermed få bedre ansiennitet.  

Egenkapital og gevinst

Det er dyrt å kjøpe bolig, bankene er pålagt å kreve minst 15% egenkapital når du skal låne til bolig. Da kan det komme godt med om en har spart i en BSU (boligsparing for unge) eller på annen måte. Dersom en får hjelp av foreldre til denne første boliginvesteringen er det viktig å huske på at foreldre ikke bør ha eierskap i boligen. Det er viktig at du som skal bo der står som eier av leiligheten. Dette er fordi at skattereglene er slik at du kan selge boligen når du har bodd i den i minst ett av de to siste årene uten å skatte for gevinsten. Gevinst er forskjellen mellom hva du kjøpte for og hva du selger for. En som ikke har bodd i boligen må skatte 27% av gevinsten.