Innskytervalg

Innskytervalg

 

Årets innskytervalg til Forstanderskapet, bankens øverste organ, er nå avsluttet. Det har vært stor engasjement rundt valget. Vi ønsker å takke alle kandidatene som stilte til valg, og alle kunder som har benyttet stemmeretten sin.

Følgende personer ble valgt inn i bankens Forstanderskapet for perioden 2016-2019:

Anne-Merete Ask

Marit Warncke

Anne Carlsen

 

Følgende personer er valgt inn som varamedlemmer for 2016:

Pål Ivarsøy

Stein Walle

Susan Kleppestø

Vidar Lindqvist