Informasjon om kundeturer

Informasjon om kundeturer

Endringer i turkonseptet vårt

Gjennom en årrekke har vi i samarbeid med Norsk Tur arrangert kundeturer til ulike destinasjoner i utlandet. Interessen har vært stor, men dessverre har bare en begrenset andel av våre kunder fått plass på disse turene.

Vårt ønske er at så mange som mulig skal kunne benytte gode tilbud fra banken. Vi vil nå se nærmere på selve turkonseptet, og vurdere alternativ som vil appellere til enda flere kunder. Den tradisjonelle utenlandsturen med Fana Sparebank vil derfor ikke bli arrangert i 2016.