Hvilken bolig?

Hvilken bolig skal jeg kjøpe?

Før du kjøper bolig må du ta stilling til et par viktige spørsmål.

Hva er en «sikker» investering?

Det er alltid risiko knyttet til boligkjøp. Det er derfor viktig å ha litt tidsperspektiv når man skal kjøpe. Boligkjøp har normalt vært en god investering fordi boligprisene normalt stiger fra år til år. Dette gjelder spesielt i byene. En må likevel ta høyde for at det kan komme noen år med lavere prisvekst eller en negativ utvikling i en periode.  

Nytt eller gammelt?

Er du nevenyttig kan det være en god investering å kjøpe noe som trenger oppussing. Dersom man må bruke fagfolk til all oppussing kan det fort bli dyrt. Da kan det være like smart å se etter noe som er nytt og ikke trenger oppgradering med det første. Det er ofte ikke så stor forskjell på prisene i et helt nytt bygg og ett litt eldre. Det kan derfor være en grei investering å kjøpe helt nytt. Da vil det gå en del år før man trenger å bruke penger på oppussing av innvendige flater eller ytre vedlikehold.

Hybel eller leilighet? 

Små hybler har ofte en høy kvadratmeterpris og et noe begrenset marked. Det betyr at når en skal ut å selge hybelen igjen er en i stor grad avhengig av studenter som kjøpere. Dersom markedet skulle gå nedover i en periode vil det være få studenter i markedet for å kjøpe. Når boligmarkedet er usikkert velger studentene som regel å leie i stedet for å kjøpe. Dersom en får finansiert kjøp av en litt større leilighet kan det være en god investering. Kjøper man en to roms leilighet (ett soverom) vil boligen kanskje dekke ditt behov for en lengre periode, i tillegg til at den vil være aktuell for flere når den skal selges igjen. Pris differansen mellom en to roms og en tre roms leilighet er ofte ikke så stor. Dersom en tar utgangspunkt i at differansen utgjør ca kr 500.000 betyr det at du vil få ca 600 kr i ekstra kostnader med renter og avdrag hver måned. Har du mulighet til å leie ut dette rommet vil du få leieinntekter som langt overstiger denne kostnaden. Leie av et rom i sentrum nært strøk utgjør ca 4000 kr i dagens marked.