Aksjesparekonto

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en nyskapning innen sparing i aksjer og aksjefond.

I løpet av 2017 vil det komme tilbud om aksjesparekonto i Fana Sparebank. Ordningen ble vedtatt av Stortinget i desember 2016, og i løpet av året vil vi presentere løsninger for våre kunder.

Ifølge Regjeringen vil det i 2017 være en overgangsordning, slik at alle som allerede har aksjer eller aksjefond kan flytte investeringene sine inn på kontoen uten at det utløser skatt.

Hva er aksjesparekonto?

  • Personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto
  • Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond.
  • Gevinst ved salg av aksjer eller fondsandeler på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen.
  • Utbytte fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen, går ikke inn på kontoen, men tilordnes aksjonæren direkte og skattlegges som normalt. Skjermingsfradraget trekkes fra før skattlegging.
  • Blir det stående kontanter på kontoen etter salg av aksjer, gis det ingen rente på disse. Poenget med produktet er å oppmuntre til investeringer i aksjer.
  • Regjeringen skal bestemme hvem som skal få selge aksjesparekonto. Forslaget skal på høring etter nyttår.

Kilde: Statsbudsjettet