Selge nybygg

Selge nybygg

Fana Sparebank Eiendom har egen prosjektavdeling med høy kompetanse på salg av prosjekterte boliger.

Salg av prosjekterte boliger adskiller seg på flere områder fra tradisjonell boligmegling.

Salgsmateriell avgjørende

Ved salg av prosjekterte boliger stilles det i salgsøyemed langt større krav til materiellets kvalitet. Dette fordi kjøpsbeslutningen baseres på hvor godt man klarer å fremheve prosjektets kvaliteter og synliggjøre hvordan boligprosjektet vil fremstå. Materiellet må virke forlokkende og samtidig fjerne de usikkerheter potensielle kjøpere måtte ha. Materiellets kvalitet kan derfor være helt avgjørende for hvorvidt man lykkes med salget.

I tillegg til kompetansen i eget selskap har vi også gode avtaler med profesjonelle fotograf- og reklamebyråer. Dette slik at materiellet holder så høy kvalitet som mulig.

Juridisk kompetanse

Også i forhold til det juridiske adskiller prosjektsalg seg vesentlig fra salg av brukte boliger. Bustadoppføringsloven stiller omfattende krav til utbygger. Vi kjenner lovverket og vil bistå våre oppdragsgivere. Hvert prospekt blir grundig gjennomgått av advokat før publisering.

Vi bistår allerede i planleggingsfasen

Vi har solid erfaring med prosjektsalg. Jo tidligere i prosessen vi kontaktes, jo mer nytte kan utbygger få av vår kompetanse. Ofte kan små justeringer av planløsning eller leilighetssammensetning gi store utslag i salgssummer. Vi har også erfaring i hvilke kvaliteter som verdsettes av kjøpere.

Markedsføring

Prosjektmegling handler om skreddersøm. Budskapet må tilpasses målgruppen, typen prosjekt og prisklasse samt en rekke andre faktorer. Hvor og hvordan vi markedsfører prosjektet er selvsagt også opp til utbyggers ønsker. Vi benytter blant annet digitale kanaler i tillegg til aviseannonsering, vindusutstilling og postreklame. Vi deltar også på messer o.l. Vi har ansatt egen grafisk designer og fotograf og samarbeider reklamebyråer av høy kvalitet. På den måten sikrer vi et unikt materiell av høy standard.

Hvordan jobber vi?

På prosjektsalg er proaktiv megling avgjørende. Vi kontakter blant annet interessenter som får tilsendt prospekt og sørger for solid oppfølgning. Vi avholder salgsmøter og sørger for at kjøperne føler seg ivaretatt. Vårt samarbeid med banken gjør at potensielle kjøpere får raskt svar på lånesøknader. Vår erfaring er at dette bedrer salgsresultatene. Her finner du våre prosjektmeglere, ta kontakt for hyggelig og uforpliktende prat.