Selge næringslokaler

Selge næringslokaler

Solid markedsføring er viktig ved salg av næringslokaler.

Det er ikke alle kjøpere som leter aktivt, og da kan annonsering i vårt boligmagasin Næringsmegleren være avgjørende for salget. Fana Sparebank Eiendom har som den eneste næringsmegleren i Bergen et eget magasin hvor samtlige næringseiendommer blir markedsført. Magasinet når ut til ca 12.000 bedrifter i bedrifter i Bergen og omegn.

Ved salg av næringseiendommer vil det ofte reise seg juridiske problemstillinger. Rask og kvalifisert rådgivning er da svært viktig. Vår advokat vil i tillegg til å gjennomgå hver enkelt sak grundig også være behjelpelig med de spørsmål som måtte oppstå, og sikre en trygg salgsprosess.

Snakk med våre næringsmeglere