Presis - Digital Annonsepakke

Presis - Digital Annonsepakke

Vi tilbyr nå «Presis – Digital Annonsepakke». Det vil si målrettet markedsføring mot potensielt kjøpere til din bolig.

Presis – Digital Annonsepakke har mange ulike fordeler og er et godt supplement til tradisjonell markedsføring. Vi kan nå styre annonsene mot de grupper hvor det er høyest sannsynlighet at kjøperne befinner seg. På den måten slipper man også å betale for annonser rettet mot alle de som likevel ikke er interessert i å kjøpe bolig

Potensielle kjøpere består av flere ulike grupper. De fleste potensielle kjøperne bor innenfor et geografisk område på få kilometer fra boligen som selges. Videre har vi – basert på boligtype, beliggenhet og prisklasse - gode indikasjoner på hvilken aldersgruppe som er den primære målgruppen. Basert på disse to faktorene vil vi det bli målrettet markedsført på Facebook (hvor man velger aldersgruppe og bosted til dem annonsene skal vises for).

En del kjøpere bor ikke i området – eller er kanskje ikke i den primære aldersgruppen.

Det er imidlertid stor sannsynlighet for at de har klikket seg inn på Finn.no annonser på tilsvarende boliger. Problemet kan imidlertid være at de ikke var aktive på Finn.no uken denne boligen skulle selges – og derfor ikke fikk med seg akkurat denne annonsen. Et annet problem kan være at man av ulike årsaker ikke har funnet annonsen interessant nok til å undersøke boligen nærmere. Problemet frem til nå har vært at man aldri har kunnet vite hvem disse potensielle kjøperne man mistet var. Finn.no lagrer imidlertid informasjon (ip-adresser) om hvem som har besøkt de ulike annonsene. Ingen andre foretak i Norge har tilsvarende datagrunnlag – idet finn.no har den klart største markedsandelen for annonser.

Fana Sparebank Eiendom har nå som et av få selskap inngått en avtale med Finn.no hvor vi får nyttiggjøre oss av denne verdifulle informasjonen. Når personer som tidligere har søkt på tilsvarende boliger besøker kjente nettsteder (som bt.no, aftenposten.no mm) vil annonse på boligen som skal selges kunne bli vist. Dette er en revolusjonerende markedsføring som i vår testperiode har vist seg svært effektiv i form av en stor økning i antall visninger av den enkelte Finn.no annonse dette ble utprøvd.

Totalt regner vi «Presis – Digital Annonsepakke» for å være den digitalpakken med best treffbarhet og effekt som tilbys boligselgere i dag.