Prisliste

Her finner du oversikt over våre priser for bedrift. Fullstendig oversikt finner du nederst på siden. 

Priser gjeldende fra 01.03.2017.

Overførsel utland NettBank
Betaling i euro til land i Europa40,-
Ordinær betaling65,-
Hasteoverførsel utland350,-
Faksbekreftelse til mottaker150,-
Reklamasjon inkl. stopp eller retur av betaling300,-
Foliokonto
Kr.0,- til kr.499.999,-0,05%
Kr.500.000,- til 999.999,-0,10%
Kr.1 million og over0,50%
Ingen uttaksbegrensninger
Skattetrekkskonto
Inntil kr.100.000,-0,05%
Alt over kr.100.000,-0,10%
I henhold til lovvedtak, skal skattetrekksmidler avsette på seperat konto
Bedriftssparekonto
Kr.0,- til 99.999,-0,15%
Kr.100.000,- til 999.999,- av hele innskuddet0,70%
Kr.1 million og over, av hele innskuddet0,95%
Innskuddspensjon
Innskuddsrente bankkonto innenfor OTP/IBP avtalen1,94%
Avtalegiro (Mottakeravtale)
Etablering1.500,-
Månedspris75,-
Avtalegiro, når mottaker sender varsel selv2,-
Avtalegiro varsel fra bank5,-
eFakturaB2B
Webfaktura / Klikk og betal (sende og motta enkeltfaktura)
Etablering pr.avtale500,-
Månedspris pr.avtale75,-
Transaksjonspris webfaktura (utsendelse) pr.faktura7,50
Transaksjonspris Klikk og betal (motta) pr.faktura5,-
Fakturautsteder / Fakturamottaker via fil eller portal
Etablering pr.avtale5.000,-
Månedspris pr.avtale75,-
Transaksjonspris pr.faktura3,-
OCR - Innbetalingsservice
Etablering500,-
Månedspris75,-
OCR-innbetaling m/KID pr.stk.1,50
Filforsendelse per fil/konto5,-
Betalingsterminal
Etablering brukersted500,-
Endring brukersted150,-
Oppgjørsbehandling per måned175,-
Pris per transaksjon0,20
For andre priser vedr.betalingsterminaler, ta kontakt med banken.
Nettbedrift
NettBedrift, etablering500,-
Månedspris150,-
Nettbedrift nyetablert firma0,-
Månedspris nyetablert firma0,-
Månedspris per ekstra bruker40,-
Månedspris for ekstra bedrift på samme avtale50,-
Tilknytningsavgift for ekstra bedrift på samme avtale100,-
Etablering/endring til integrert løsning (økonomisystem)1.500,-
Månedspris NettBedrift integrert løsning (økonomisystem)350,-
Betaling m/melding4,50,-
Betaling m/KID (Kundeidentifiskasjon)1,25,-
Betaling u/melding2,-
Lønnsoverførsel2,-
Betaling uten mottakers kontonummer100,-
Kontoregulering mellom egne kontoer0,-
Tilknytningsavgift pr.konto i annen bank100,-
Betaling til utlandet - se under Betalingstjenester utland"
DIREKTE REMITTERING
Etablering1.500,-
Månedspris200,-
Betaling m/mottakers KID2,-
Betaling u/melding3,-
Betaling m/melding7,50,-
Betaling u/mottakers kontonummer90,-
Lønnsutbetaling4,-
Filforsendelse per fil/konto5,-
SIKKERHETSKORT
Digipass (for NettBedrift)200,-
Mistet Digipass300,-
Mistet kodebrikke150,-
Betalingstjenester Utland
PAPIRBASERT OVERFØRSEL TIL UTLANDET
Ordinær overførsel250,-
Hasteoverførsel500,-
Telefaks/E-post bekreftelse innland/utland150,-
HASTEOVERFØRSEL UTLAND
Uansett beløp500,-
Telefaks/E-post bekreftelse innland/utland150,-
NETTBEDRIFT UTLAND
Betaling i Euro til land i Europa40,-
Ordinær betaling65,-
Hasteutbetaling utland350,-
ORDINÆR OVERFØRSEL FRA UTLAND
EU-betaling20,-
Beløp mindre enn NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta50,-
Beløp større enn NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta100,-
Andre tjenester
DOKUMENTINKASSO
Behandlingsprovisjon 0,4%, min. kr.400,- maks.kr.3,000,-
Akseptprovisjon 0,1%, min. kr.200,- maks kr.1.000,-
Endringsgebyr200,-
Fristilling av varer500,-
Proivisjon pr.oppdrag400,-
Returprovisjon pr.oppdrag300,-
+ porto, telefaks, telefonomkostninger og protestgebyr
REMBURS (IMPORT)
Risikoprovisjon - kontantremburs pr.3 mnd. 0,50% / alangsiktig remburs 2% min.600,-
Behandlingsprovisjon ordinær (TFG Online 400,-)800,-
Dokumentprovisjon per disposisjon 0,275% min.800,-
Endringsprovisjon ordinær (TFG Online 400,-)700,-
Akseptprovisjon 2% min.600,-
Pris per oppdrag600,-
Fristilling av varer500,-
+ porto, telefaks og telefonomkostninger
GARANTIER
Provisjon, avhengig av sikkerhet fra 0,5-3% pr.kvartal, min kr.
Etableringsgebyr 0,25%, min kr.500,- maks kr.10.000,- (privatkunder maks kr.5.00,-)
KONTOUTSKRIFT
Standard utskrift0,-
Hvis kopi av kontoutskrift ønskes, se kopi av bilag!
KOPI AV BILAG
Kopi av bilag inntil 6 mnd50,-
Kopi av bilag eldre enn 6 mndIndividuelt
OPPGJØR
Telling av Nattsafeposer30,-
Tillegg for mynt i pose10% av myntbeløp
Feil bilag/avvik i pose20,-
Kvittering pr. post (faks og email er gratis)10,-
Kopi av bilag30,-
Kunder med overføring av kapital til annen bank, pr. pose75,-
Oppgjør levert over skranke50,-
Dagsoppgjør i innskuddsautomat35,-
DEPOSITUMSKONTO
Etablering av depositumskonto500,-
MYNTRULLER/TELLING AV MYNT
vekslingsgebyr myntruller, egne kunder (pr.rull)3,-
Vekslingsgebyr myntruller, andre kunder (pr.rull)8,-
Mynttelling i tellemaskin, egne kunder0,-
SIKKERHETSKORT
Digipass (for Nettbedrift)200,-
Kodebrikke/papirkodekort0,-
Opplåsing/bytte av Digipass0,-
Mistet Digipass300,-
Mistet kodebrikke150,-
LEIE AV BANKBOKS
Pris fra kr.220,-
REMBURS (EKSPORT)
Advisering - Remburs disponert hos DNB (ikke disp hos DNB 1.000,-)1.500,-
Endringsprovisjon500,-
Dokumentprovisjon pr disposisjon 0,275% minimum800,-
Bekreftelsesprovisjon - pr.påbegynt mnd. etter individuell sats, basert på bank/landrisiko minimum800,-
Akseptprovisjon beregnes etter pro anno sats avhengig av bank/landrisiko minimum800,-
Porto kommer i tillegg
ANNET
Kjøp av bankremisse40,-
Innløsing av sjekk utstedt av annen bank150,-
Lønnsoverføringer etter liste - pr.overførsel30,-
Faste oppdrag15,- + porto