Yrke- og fritidsskade

Yrke- og fritidsskade

Arbeidsulykke og yrkessykdom påført i arbeid.

Yrkesskadeforsikringen tilsvarer den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Fritidsulykkesforsikringen er en frivillig forsikring som kan tegnes i tillegg til yrkesskade. Vi tilbyr også gode løsninger for selvstendig næringsdrivende gjennom vår frivillige yrkesskade.

Arbeidsulykke og yrkessykdom påført i arbeid. Yrkesskadeforsikringen tilsvarer den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Fritidsulykkesforsikringen er en frivillig forsikring som kan tegnes i tillegg til yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

  • Yrkesinvaliditet under 15 prosent: Denne dekker medisinsk invaliditet f.o.m 1 prosent t.o.m 14 prosent.
  • Yrkesinvaliditet utvidet sum: Øker maksimal erstatning fra 4,5G til 15G eller 22G
  • Yrkesdødsfall utvidet sum: Øker maksimal erstatning fra 15G til 22G
  • Offshore ulykke utvidet sum: Øker maksimal erstatning til 40G ved ulykke på offshoreoppdrag.

Yrkesskadeforsikringen kan utvides til å omfatte fritidsulykker. Vi har følgende valgmuligheter:

  • Ulykke v/reise til/fra arbeid: Denne dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet eller død, men bare på vei til/fra arbeid.
  • Fritidsulykke invaliditet. Denne dekker medisinsk invaliditet i resten av fritiden med inntil 4,5G, 15G eller 22G
  • Fritidsulykke uførhet: Denne dekker arbeidsuførhet i resten av fritiden med inntil 5,5G, 11G eller 22G
  • Fritidsulykke død: Denne dekker dødsfall i resten av fritiden, med inntil 15 G eller 22G. 

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen. Oversikten gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensinger og unntak i forsikringen, henviser vi til vilkårene.

Her kan du sjekke grunnbeløpet i folkertygden (1G).

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring.
Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Logo

Spørsmål om bedriftsforsikring?

Jeg vil bli kontaktet via:

Takk for din henvendelse! Vi tar kontakt i løpet av kort tid. 

Det oppstod en feil ved sending av skjema!

Prøv igjen eller ta kontakt med oss via chat eller epost: [email protected]