Innskuddspensjon

Innskuddspensjon

Pensjonssparing og lovpålagt OTP

Alle arbeidsgivere er pålagt å opprette innskuddspensjon (OTP) for sine ansatte. En god innskuddspensjonsordning er et verdifullt gode for ansatte som hjelper din bedrift å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

Fra 1. juli 2006 ble det lovpålagt for arbeidsgivere å opprette Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte. Den lovpålagte sparingen skal minimum være 2 % av lønn mellom 1 og 12 G

• Obligatorisk forsikringsdekning for innskuddsfritak.

• Mulig å knytte til uføreforsikring.

• Valgfritt å utvide ordningene. I kampen om de beste folkene er pensjon blitt ett av de viktigste personalgodene.

Sparesatsene kan utvides til Maks 7 % av lønn mellom 0 og 7,1G og 25,1 % av lønn mellom 7,1G og 12G

Vi tilbyr fleksibel forvaltning og gode investeringsalternativer. Våre fondsvalg har etisk profil. Sparingen er forsikret, dermed er den ansatte sikret fortsatt årlig sparing ved arbeidsuførhet.

SKATTEGUNSTIG PENSJONSSPARING SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

• Innskuddsbasert pensjonssparing

• Mulig å spare inntil 4 % av næringsinntekt mellom 1 og 12 G

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen. Oversikten gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensinger og unntak i forsikringen, henviser vi til vilkårene.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring.
Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Logo

Spørsmål om bedriftsforsikring?

Jeg vil bli kontaktet via:

Takk for din henvendelse! Vi tar kontakt i løpet av kort tid. 

Det oppstod en feil ved sending av skjema!

Prøv igjen eller ta kontakt med oss via chat eller epost: [email protected]