Gruppeliv

Gruppeliv

Engangsutbetalinger ved død kan gjelde både ansatt og ektefelle.

En gruppelivsforsikring sikrer en engangsutbetaling til etterlatte ved den ansattes død. Det er mulighet for å knytte flere gode dekninger til avtalen, som bant annet uføreforsikring. Fleksible løsninger og valgfrihet gir dine ansatte gode ordninger og gjør din bedrift konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Vi tilbyr en moderne løsning tilpasset dagens trygdesystem.

Fordeler:

  • Fleksible løsninger  og valgfrihet gir dine ansatte gode ordninger og gjør din bedrift konkurransedyktig på arbeidsmarkedet  
  • Flere dekninger i vår gruppelivsordning kan tegnes med avtrapping. Slik kan avtalen tilpasses bedriftens økonomi.
  • Hos oss kan du velge å knytte en uføreforsikring til avtalen. Vi tilbyr en moderne løsning tilpasset dagens trygdesystem.

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen. Oversikten gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensinger og unntak i forsikringen, henviser vi til vilkårene.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring.
Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Logo