Nettbedrift

Nettbedrift

Nettbedrift er nettbankløsningen for store og små bedrifter, lag og foreninger.

Dette er løsningen for deg som ønsker en effektiv, oversiktlig og kostnadsbesparende løsning.

Fordeler med vår Nettbedrift:

  • Tilgang til bedriftens konti - 24 timer i døgnet
  • Effektiv og trygg overføring - innland og utland
  • God oversikt
  • Begrense enkelte brukeres tilganger
  • Mulighet for dobbelgodkjenning
  • Arkiv
  • Likviditetsoversikt
  • Tilgang til kontoer fra flere selskap i samme pålogging

 Ved å utvide til Nettbedrift Økonomi kan du hente og sende filer direkte fra regnskapssystemet.

Nettbedrift
NettBedrift, etablering500,-
Månedspris150,-
Nettbedrift nyetablert firma0,-
Månedspris nyetablert firma0,-
Månedspris per ekstra bruker40,-
Månedspris for ekstra bedrift på samme avtale50,-
Tilknytningsavgift for ekstra bedrift på samme avtale100,-
Etablering/endring til integrert løsning (økonomisystem)1.500,-
Månedspris NettBedrift integrert løsning (økonomisystem)350,-
Betaling m/melding4,50,-
Betaling m/KID (Kundeidentifiskasjon)1,25,-
Betaling u/melding2,-
Lønnsoverførsel2,-
Betaling uten mottakers kontonummer100,-
Kontoregulering mellom egne kontoer0,-
Tilknytningsavgift pr.konto i annen bank100,-
Betaling til utlandet - se under Betalingstjenester utland"
DIREKTE REMITTERING
Etablering1.500,-
Månedspris200,-
Betaling m/mottakers KID2,-
Betaling u/melding3,-
Betaling m/melding7,50,-
Betaling u/mottakers kontonummer90,-
Lønnsutbetaling4,-
Filforsendelse per fil/konto5,-
SIKKERHETSKORT
Digipass (for NettBedrift)200,-
Mistet Digipass300,-
Mistet kodebrikke150,-