Leasing

Leasing

Leasing - en smart finansieringsform

Leasing er en fleksibel form for finansiering, og et godt alternativ til lån. Den kan også gi en skattemessigfordel, og i tillegg slipper dere å forskuttere merverdiavgiften.

Med leasing gjennom Brage Finans kan din bedrift disponere ressursene enda smartere. Leasing betyr at vi kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom.

Fordeler:

 • Leiekostnader utgiftsføres direkte, og kan gi skattefordel
 • Økt egenkapitalgrad, investeringer holdes utenfor balansen
 • Økt kontroll og oversikt over kostnader per eiendel
 • Enkelt å bytte til nytt utstyr eller supplere med tilleggsutstyr
 • Inntil 100 % finansiering
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investering
 • Sikkerhet i utstyret
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Alltid en tidsriktig og moderne utstyrt park
 • Full bruksrett
 • Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år

Leasingramme

En leasingramme er en forhåndsklarert finansiering. Det betyr at du står fritt til å investere når og hvor du vil. Slik kan du være forberedt når gode tilbud dukker opp, og du får alle dine leasingfinansieringer på én månedlig faktura fra oss.

Krav til dokumentasjon:

 • Kort søknad med beskrivelse av leasingobjekt, egenkapital og ønsket nedbetalingstid.
 • Kjøpekontrakt eller tilbud/beskrivelse av leasingobjekt dersom kjøpekontrakt ikke er inngått
 • Budsjett for inneværende år, samt 2 år frem i tid

Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for mer informasjon.

Les mer om leasing.