Sparekonto bedrift

Sparekonto bedrift

Med vår Bedriftssparekonto får bedriften en sparekonto som benyttes til plassering av Bedriftens overskuddslikviditet.

En plasseringskonto som har stigende rente med stigende beløp.

Bedriftssparekonto er et godt alternativ for fleksibel, sikker plassering av overskuddslikviditet

For næringskunder som ønsker å starte sparing uansett beløpsstørrelse og uavhengig av fastlagt sparetid. Bedriftssparekonto har 12 frie uttak pr. år, i tillegg til fritt uttak av fjorårets rente. Videre kan det være automatisk belastning for lån i vår bank, uten at dette noteres som uttak.

For å opprette Bedriftssparekonto for din bedrift må du innlevere dokumentasjon i form av Firmaattest ikke eldre enn 3 måneder. Personer som skal representere selskapet ihht Firmaattesten må også vise sin legitimasjon ved opprettelse av konto. Det skal alltid være innmeldt minst en person som disponent på Bedriftssparekonto.

Bedriftssparekonto gir deg som bedriftskunde mange fordeler:

  • Fleksibel sparekonto for bedrifter som gir enkel likviditetsstyring
  • Pengene er tilgjengelig for uttak – dere har 12 gebyrfrie uttak pr. år i tillegg til fritt uttak av fjorårets rente
  • Etter avtale kan dere også ha automatisk belastning for lån i vår bank, uten at det noteres som uttak
  • Gir høyere rente enn Foliokonto
  • Renten beregnes fra første krone og stiger med innestående beløp på kontoen
Bedriftssparekonto
Kr.0,- til 99.999,-0,15%
Kr.100.000,- til 999.999,- av hele innskuddet0,70%
Kr.1 million og over, av hele innskuddet0,95%