Skattetrekkskonto

Skattetrekkskonto

Alle bedrifter må ha en Skattetrekkskonto hvis bedriften foretar lønns- og/eller pensjonsutbetalinger.

Kontoen brukes kun til skattetrekksmidler.

Skattetrekkskonto er beregnet på alle næringskunder som foretar lønns- og/eller pensjonsutbetalinger og som dermed etter loven må foreta forskuddstrekk. Kontoen brukes kun til innskudd av forskuddsskatt og det er beløpet som bedriften har trukket den ansatte i skatt, som tilhører skatte- og avgiftskreditorer. Dette medfører blant annet at øvrige kreditorer er avskåret fra å ta beslag i beløpene ved utlegg, motregning og konkurs. Betaling til skattetrekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Skattebetalingsloven krever at skatt skal innbetales til kommunekasserer med seks terminer i året. Innskudd av skattetrekk tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Det er derfor myndighetene krever at skattetrekkskonto behandles som en sperret konto. Renteavkastningen på en slik skattetrekkskonto tilfaller den som foretar trekket (kontohaver/bedriften).

For å opprette Skattetrekkskonto for din bedrift må du innlevere dokumentasjon i form av Firmaattest ikke eldre enn 3 måneder.Personer som skal representere selskapet ihht Firmaattesten må også vise sin legitimasjon ved opprettelse av konto. Det skal alltid være innmeldt minst en person som disponent på Skattetrekkskonto.

Skattetrekkskonto gir deg som bedriftskunde mange fordeler:

  • Bedriften oppfyller lovens krav om plassering av skattetrekksmidler
  • Overføring til skatteetaten kan gjøres elektronisk via Nettbedriften
  • Avkastningen på Skattetrekkskonto kan disponeres fritt
  • Bedriften kan velge en annen konto som skal godskrives for kapitalisert rente, f.eks Folio/ Driftskonto.
  • Renten kapitaliseres ved årsskifte
Skattetrekkskonto
Inntil kr.100.000,-0,05%
Alt over kr.100.000,-0,10%
I henhold til lovvedtak, skal skattetrekksmidler avsette på seperat konto