Foliokonto

Foliokonto

Brukskonto for bedrifter 

Med vår Foliokonto for bedrifter får du en driftskonto som benyttes til alle typer inn- og utbetalinger i forbindelse med den daglige driften av selskapet. Du kan få ulike betalingstjenester bedriften trenger knyttet til din Foliokonto.

For å opprette Foliokonto for din bedrift må du innlevere dokumentasjon i form av Firmaattest ikke eldre enn 3 måneder. Personer som skal representere selskapet ihht Firmaattesten må også vise sin legitimasjon ved opprettelse av konto. Det skal alltid være innmeldt minst en person som disponent på Foliokonto. 

Foliokonto gir deg som bedriftskunde mange fordeler: 

  • Fleksibel brukskonto for bedrifter som gir enkel likviditetsstyring
  • Foliokonto benyttes til alle typer inn- og utbetalinger
  • Enkel å bruke i kombinasjon med kort og andre betalingstjenester som f.eks Nettbedrift
  • Renter kapitaliseres hvert kvartal
  • Foliokonto kan knyttes mot kassekreditt

Kontokreditt

Etter nærmere søknad er det også mulig å knytte til en fast eller midlertidig kassekreditt til kontoen.

En kassekreditt er en løpende kreditt som er knyttet til bedriftens driftskonto/Foliokonto. Kreditten egner seg godt for bedrifter som har behov for å dekke kortsiktige og variable likviditetsbehov, og er ment å dekke naturlige svingninger i likviditet som følge av variabel kontantstrøm. Du betaler bare renter av det du til enhver tid har disponert i tillegg til provisjonen pr. kvartal. Det er valgfritt om du ønsker en fast månedlig nedtrapping på kreditten. Overtrekk uten avtale danner grunnlag for overtrekksrente og purringer fra bankens side.

Kontakt en av våre kunderådgivere for å søke Kassekreditt.

Foliokonto
Kr.0,- til kr.499.999,-0,05%
Kr.500.000,- til 999.999,-0,10%
Kr.1 million og over0,50%
Ingen uttaksbegrensninger