Lastebil

Lastebil

Med lastebilforsikring hos oss kan du selv velge de dekningene som passer deg.

Ansvar: Dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven.

Fører- og passasjerulykke: Gir erstatning etter bilulykke: Inntil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner i erstatning for hver person ved død.

Delkasko 1.risiko: Dekker tap og skade på lastebil, ved brann- eller eksplosjonsskade, tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri, bruddskade på glassrute. Veihjelp omfattes også.

Kasko 1.risiko: Dekker tap og skade på lastebil, ved kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk og annen tilfeldig ytre påvirkning, inntil forsikringssum.

Godsansvar: Dekker ansvar for skade på gods iht §32 i lov om vegfraktavtaler.

Utvidet godsansvar: Godsansvarsdekning utvidet til også å omfatter også flyttegods, fisk og levende dyr.

Bilavbrudd: Omfatter avtalt beløp til dekning av erstatningsbil ved kaskoskade, inntil 4000 kroner per dag.

Begrenset identifikasjon: Beskytter forsikringstaker mot avkortning dersom fører av motorvognen overtrer sikkerhetsforskrifter eller på annen måte opptrer grovt uaktsomt.

Kranansvar: Dekker skade på gods som løftes av kran, montert på lastebil.

I tillegg til kjøretøyet omfattes også:

  • Ekstra dekk og felger tilsvarende antall hjul bil er utstyrt med.
  • Skade på lakk utover seriemessig utførelse inntil 20 000 kroner (kan økes til 100 000 kroner).
  • Fastmontert tilbehør utover originalt fra fabrikk inntil 20 000 kroner (kan økes til 100 000 kroner).
  • Personlig løsøre 10 000 kroner.

Forsikringen omfatter også rettshjelp til privatperson som er part i tvist som fører / bruker av motorvogn.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Logo