Arbeidsmaskin

Arbeidsmaskin

I tillegg til generelle dekninger på arbeidsmaskin, kan vi også dekke deg for skade på gods og/eller maskinskade på motor.

Ansvar: Ubegrenset beløp personskade, skade på ting inntil 10.000.000 kroner.

Graving og arbeidsmaskinansvar: Dekker ansvar for ting- og personskade inntil 150G ved bruk av gravemaskin/arbeidsmaskin, som ikke omfattes av Bilansvarsloven.

Fører- og passasjerulykke: Inntil 200.000 kroner ved medisinsk invaliditet. 100.000 kroner i erstatning for hver person ved død.

Brann/tyveri 1.risiko: Tap og skade på traktor/arbeidsmaskin, ved brann- eller eksplosjonsskade, tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri.

Kasko 1.risiko: Tap og skade på traktor/arbeidsmaskin, ved kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk, annen tilfeldig ytre påvirkning, dekkes inntil forsikringssum.

Tilleggsutstyr: Vi dekker brann/tyveri på spesifisert tilleggsutstyr inntil ønsket forsikringssum.

Tillegg inkluderer:

  • Ekstra dekk og felger tilsvarende antall hjul traktor/arbeidsmaskin er utstyrt med
  • Fastmontert tilbehør utover originalt fra fabrikk inntil 20.000 kroner
  • Personlig løsøre 10.000 kroner (gjelder ikke i motorvogn som ikke har låsbart overbygg) Forsikringen omfatter også rettshjelp til privatperson som er part i tvist som fører / bruker av traktor/arbeidsmaskin.

Tilleggsdekninger

Maskinskade: Dekker maskinskade ved brudd/brekkasje

Utvidet forsikringssum fastmontert tilleggsutstyr: Kan økes til 100.000 kroner.

Avbrudd: Avtalt beløp til dekning av erstatningsmaskin ved kaskoskade, inntil 2.000 kroner pr dag.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Logo