Firmabil

Firmabil

Med vår firmabilforsikring kan du velge de dekningene som passer din bedrift.

Ansvar er obligatorisk når bilen er registrert. Inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven.

Delkasko gir erstatning ved tap og skade på eget kjøretøy ved brann- eller eksplosjonsfare, tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri, bruddskade på glassrute og veihjelp i de fleste europeiske land. Kan utvides til kasko.

Kasko (i tillegg til delkasko) gir erstatning ved tap og skade på eget kjøretøy, ved kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk, annen tilfeldig ytre påvirkning.

Leiebil kan velges dersom du har kasko. Dekker leiebilutgifter i hele reparasjonstiden ved kaskoskade.

Avbrudd. Utbetaling av dagsbeløp som er angitt i forsikringsbeviset ved erstatningsmessig kaskoskade.

Begrenset identifikasjon gir forsikringstaker erstatning selv om den som var ansvarlig for motorvognen har voldt skaden:

  • Forsettlig eller grovt uaktsomt
  • Under påvirkning av berusede eller bedøvende middel
  • Under terrengkjøring i strid med bruksbegrensninger i avtalen
  • Gjennom brudd på sikkerhetsforskrifter
  • Gjelder ikke dersom fører av motorvognen har mer enn 10 prosent eierinteresse i firmaet, sitter i firmaets styre eller er del av ledelsen.

Fører og passasjerulykke gir erstatning inntil kroner 200.000 ved medisinsk invaliditet. Kroner 100.000 i erstatning for hver person ved død.

Hvor forsikringen gjelder?

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Logo