Grønn Høyrente

Grønn Høyrente

Sparekonto for deg som ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid og et bedre miljø

Når du sparer i Grønn Høyrente garanterer vi at innskuddsmidlene brukes til kvalifiserte, grønne formål. Det vil si at dine sparepenger sikres en grønn profil og at banken går god for at midlene anvendes til formål som har en positiv miljømessig effekt. Rammeverket er kvalitetssikret og støttet av en uavhengig vurdering fra DNV GL

Fordeler med Grønn Høyrente:

  • Du bidrar til en bærekraftig utvikling og et bedre miljø
  • Garanti for at innskuddene dine er grønne
  • Du støtter lokale miljøprosjekter med Grønn Bonus
  • Renten regnes fra første krone
  • Du bestemmer selv sparebeløp og sparetid
  • 12 gebyrfrie uttak i året

Sparekontoen skal i tillegg danne grunnlag for avsetting av midler for en årlig utdeling av Grønn Bonus til et innskytervalgt formål. Hvilke miljøprosjekter som skal motta gaven gjøres etter årets slutt, og du som kunde får være med og velge hvilke prosjekter som skal støttes.

Mer om Grønn Høyrente

Innskuddsvilkår

  • Pris og betingelser for øvrig følger Høyrentekonto. 12 uttak pr år og med identiske trappetrinn. Innskuddsrente er marginalt lavere. Differansen mellom ordinær Høyrente og Grønn Høyrente er pt ÷0,05% pr. trappetrinn, og inngår i sin helhet som avsetting til Grønn Bonus.
  • Fana Sparebank avsetter et like stort beløp som innskyterne til Grønn Bonus. Det skal deles ut årlig til innskytervalgt formål. Du gir fra deg en liten rentemargin og banken gjør det samme. Se tabell under for spesifisering av rentesatser.

Anvendelse av innskuddsmidlene

Fana Sparebank legger til grunn at midler som kommer inn under programmet for Grønne innskudd til enhver tid skal plasseres i kvalifiserte, grønne formål. Det skjer i form av godkjente Grønne obligasjoner som listeføres på Oslo Børs eller Nordic ABM. Obligasjonene som utstedes som grønne brukes til å finansiere en rekke ulike aktiviteter som for eksempel fornybar kraft/energikilder, energieffektive bygg, bærekraftig avfallshåndtering, ren transport og tilpasninger til klimaendringer for å nevne noen.

Årsrapport

Det vil bli utarbeidet en egen årsrapport for Grønne innskudd. Den gjøres tilgjengelig i elektronisk form, og distribueres til interessenter og kunder med Grønne innskudd. Den legges ut på bankens nettsider under menyvalget Samfunnsansvar og Miljø. Kontoutskrifter, varsel om renteendringer og produktets til enhver tid gjeldende rentesatser finnes på bankens hjemmesider og i nettbanken din..

Innskuddsgaranti

Grønn Høyrente har samme status som ordinære bankinnskudd, herunder sikkerhet, innskuddsgarantiordningen og generelle vilkår for øvrig. Du som kunde løper ingen risiko i forhold til de kvalifiserte formålene banken har pekt ut.

Grønn HøyrenteKunderenteSamlet bidrag til Grønn Bonus
0-249.9990,05%0,10%
250.000-499.9990,60%0,10%
>500.0000,65%0,10%