Fond

Fond

Sparing i fond er et godt alternativ når du ønsker bedre avkastning på bedriftens langsiktige overskuddslikviditet.

Våre samarbeidspartnere

Fana Sparebank er ikke bundet til en fondsleverandør og har som selvstendig sparebank valgt ut noen samarbeidspartnere som har vist seg som dyktige fondsforvaltere over tid. Vi kan derfor tilby deg og din bedrift et meget bredt og godt produktspekter.

 • Holberg Fondene
 • Odin Forvaltning
 • SKAGEN fondene
 • DnB Asset Management
 • Eika Fond

Hva skal jeg velge?

I dagens marked hvor vi har et generelt lavt rentenivå, kan sparing i fond være et godt alternativ for deg og din bedrift. Plassering i fond er forbundet med risiko, og du må tåle at verdien svinger. Det er derfor vi anbefaler at du har en langsiktig spareplan når du velger fondssparing for din bedrift. Høy risiko gir en forventning om høy avkastning, men det er ingen garanti for at det blir slik. Historisk avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning.

Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Inngå spareavtale for din bedrift – lettvint, lønnsomt og fleksibelt.

 • Med spareavtale i fond kan du spare litt eller mye hver måned
 • Faste trekk er en lettvint og lønnsom måte å la pengene vokse på
 • Det er ingen bindingstid. Du kan ta ut eller sette inn mer penger
 • Du endrer selv sparebeløp, trekkdato, stoppe og starte sparing (mnd.) i Nettbedrift
 • Du velger selv hvor mye du vil spare, minsteinnskudd i fond er 300,- pr. mnd
 • Du får daglig oppdatering og oversikt i nettbanken din

Hvor kan jeg kjøpe fond?

De fleste av fondene kan du selv kjøpe eller selge via din Nettbedrift. Du må da velge fondshandel under fanen VPS Investortjenester i toppmenyen, eller du tar kontakt med en av våre rådgivere.

Pengemarkedsfond

Et pengemarkedsfond plasserer pengene i rentepapirer der
gjenværende løpetid er under ett år. Fondet kan ha en samlet kapital på flere
milliarder kroner og får normalt bedre rentebetingelser enn du ville fått på
egenhånd. Pengemarkedsfond passer både for investering på kort- og langsiktig.

Obligasjonsfond

Et obligasjonsfond plasserer pengene i rentepapirer der det er over
ett år igjen før innløsning. En obligasjon er et verdipapir som viser at man har lånt ut penger til noen f.eks. en bedrift eller staten. Plasseringshorisonten for et obligasjonsfond er noe høyere enn et pengemarkedsfond.

Aksjefond

Et aksjefond må etter regler plassere midlene i minimum 16 forskjellige aksjeselskaper, men normalt er antallet høyere. Med stor spredning vil risikoen for store tap minimeres.