Byggelån

Byggelån

Et byggelån er en finansieringsramme for oppføring av fast eiendom.

Finansieringsrammen utbetales i takt med progresjonen i byggeprosjektet, etter anvisning fra bankens byggelånskontrollør.

Byggelån tilbys i forbindelse med:

 • Oppføring av boliger for videresalg. Normalt vil vi kreve at en andel av boligene er forhåndsolgt
 • Oppføring av bygg for utleie eller salg

Ved oppføring av bygg for utleie kan vi, etter endt byggeperiode, tilby langsiktig finansiering. Konvertering til langsiktig finansiering vil kreve at en andel av lokalene er utleid.   

Med byggelån er bedriften sikret tilgjengelige midler i hele byggeperioden og utbetaling av byggelånet skjer normalt etter anvisning fra en av bankens byggelånskontrollører.

Det betales renter av trukket beløp, mens det betales provisjon av hele rammen. 

Krav til dokumentasjon:

 • Lånesøknad med beskrivelse av byggeprosjektet.
 • Siste års årsregnskap, balanse, noter og styrets beretning, samt revisors beretning.
 • Perioderegnskap for inneværende år, inkl. balanseposter.
 • Kontrakter med entreprenør og/eller underentreprenør.
 • Godkjente tegninger og målebrev
 • Ramme- og igangsettingstillatelse, samt andre nødvendige offentlige godkjenninger.
 • Kopi av eventuell festekontrakt
 • Budsjettert byggeregnskap og finansieringsplan
 • Fremdrifts- og utbetalingsplan
 • Eventuelle referanseprosjekter

Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for mer informasjon.