Autoreg

Autoreg

Straksbetaling i Autoreg gjør det mulig for bilforhandlere å sende salgsmelding, betale nødvendige avgifter og fullføre omregistrering mens kunden venter.

Straksbetaling utføres via Staten Vegvesen sitt system, Autoreg og Nettbedrift. Det må inngås avtale om Straksbetaling for Autoreg. Det er ikke mulig å ha avtale om Straksbetaling med flere banker på samme tid.

Autoreg – avtaleadministrasjon

For å ta i bruk løsningen må det sendes e-post til Statens Vegvesen, [email protected], om at man ønsker tilgang til Straksbetaling. Bedriften må ikke ha liggende uregistrerte kjøretøy med status i prosess med Autogiro, eller sende inn avgifter til betaling i periode fra bestilling sendes inntil svar mottas fra Statens Vegvesen (vanligvis i løpet av samme dag). Bedriften må velge mellom å benytte Autogiro eller Straksbetaling, da det ikke er mulig å benytte begge betalingsformer samtidig. Betalingsform ligger registrert i feltet "Tjeneste" i Autoreg, og kunder som utfører Straksbetaling via EVRY benytter tjenesten Straksbetaling.

Nettbedrift – bruk av Straksbetaling

Man logger seg på Autoreg og registrerer kjøretøy informasjon. Dersom du er registrert med tjeneste Straksbetaling vil valg av knapp "Betal" føre deg til innloggingsbilde for Straksbetaling. Bruker kan nå velge belastningskonto fra en liste som inneholde alle konti hvor bruker har rettigheten Straksbetaling. Deretter bekreftes den betalingsinformasjon som blir presentert og betalingen utføres. Du returneres deretter til Autoreg hvor betaling må bekreftes.

Straksbetaling blir utført direkte idet du bekrefter betalingen i skjermbildet. Det er ikke funksjonalitet som støtter dobbel godkjenning.

Nettbedrift – utførte betalinger

På betalers kontoutskrift vil det bli generert en melding bestående av bilens kjennemerke og type avgift, for eksempel "ST99999, Omregistreringsavgift". I første versjon vil ikke betalinger utført ved hjelp av Straksbetaling fremkomme på transaksjonshistorikken i Nettbedrift, kun på kontoutskrift.